Zasłużeni biegli rewidenci uhonorowani medalami

Zasłużeni biegli rewidenci uhonorowani medalami

Tradycyjnie już podczas Dorocznych Konferencji Audytingu najbardziej zasłużonym biegłym rewidentom wręczane są medale Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Podczas wieczornej gali we wtorek 17 października 2017 r. otrzymało je 10 osób.

Medale otrzymali (na zdjęciu od lewej): Janusz Czyż, Romuald Jankowski, Mirosław Kośmider, Irena Kucharewicz, Józef Kuszneruk, Krystyna Sakson, Ewa Sowińska, Teresa Stańska, Stefan Wójcicki oraz pośmiertnie Izabela Maciejewska (w jej imieniu medal odebrała Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos, prezes RO Łódź). Dalej na zdjęciu także prof. Aldona Kamela-Sowińska, przewodnicząca kapituły medalu, i Krzysztof Burnos, prezes PIBR.