XXII DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU

XXII DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU

Jakość usług biegłego rewidenta w interesie publicznym

13-14 października 2021 r., wydarzenie on-line


O konferencji


„Jakość usług” jest pojęciem, które w dyskusjach o audycie przewija się nieustannie. Uwaga zwracana na to zagadnienie sprawiła, że właśnie „jakość usług” stanie się głównym tematem najważniejszego forum dyskusyjnego polskiego audytu – Dorocznej Konferencji Audytingu organizowanej przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów.

Podczas XXII edycji Dorocznej Konferencji Audytingu szerokie grono ekspertów skupi się na rozważaniach, jak usługi świadczone przez biegłych rewidentów wpisują się w dbanie o interes publiczny. Zgodnie z hasłem konferencji brzmiącym „Jakość usług biegłego rewidenta w interesie publicznym”, zaproszeni goście – wywodzący się zarówno z branży audytu, jak i z pokrewnych sektorów – postarają się odpowiedzieć na pytania o to, jak utrzymać wysoką jakość pracy biegłych rewidentów, jak dbać o interes publiczny, jak zbudować odporność na presję oczekiwań różnorodnych interesariuszy czy jak zachować niezależność w formułowaniu opinii.

Konferencja odbędzie się w dniach 13-14.10.2021 w formule online.

 


Eksperci


Konferencja po raz kolejny stworzy forum do dyskusji między biegłymi rewidentami, regulatorem i nadzorcą. Do przedstawienia swojego stanowiska i udziału w sesjach plenarnych zaproszeni zostali przedstawiciele środowiska biegłych rewidentów oraz wybitni ekonomiści.

Agenda konferencji

DZIEŃ 1

09:30-11:00

OTWARCIE KONFERENCJI

Barbara Misterska-Dragan, Prezes KRBR oraz zaproszeni goście

11:00-11:10

PRZERWA

11:10-12:40

Panel I wprowadzający

„PRZYSZŁOŚĆ ZAWODU, INTERES PUBLICZNY I ROLA BIEGŁYCH REWIDENTÓW”

Wprowadzenie:

J.Wielgórska-Leszczyńska
B.Zakrzewska

Moderator: M.Kaczorek (KRBR)

Paneliści:

B.Misterska-Dragan (KRBR)
A.Stachniak (MF)
M.Kachniewski (SEG)
J.Wojnarowski (ACCA)

12:40-12:50

PRZERWA

12:50-14:20

Panel II merytoryczny

„ZNACZENIE JAKOŚCI USŁUG ATESTACYJNYCH BIEGŁEGO REWIDENTA – DETERMINANTY I BARIERY”

Zawód biegłego rewidenta jest zawodem zaufania publicznego. Jest realizowany w interesie publicznym. Niestety, nie da się regulacją ustawową nakazać otoczeniu ufać nam – audytorom. To my – naszą postawą, jakością realizowanych usług zobowiązani jesteśmy budować zaufanie do naszych usług, zaufanie otoczenia do informacji finansowych zaudytowanych przez biegłych rewidentów. Jakość usług biegłego rewidenta jest zatem budulcem tego zaufania.
Serdecznie zapraszam na panel II konferencji DKA na którym dyskutować będziemy o znaczeniu jakości usług atestacyjnych ( w tym badań i przeglądów sprawozdań finansowych ) dla otoczenia, ale też dla prestiżu biegłego rewidenta i firm audytorskich.
Poruszymy zagadnienie odmienności oceny ryzyka informacji finansowej przez biegłego rewidenta, kierownika jednostek badanych, inwestorów, nadzór publiczny i innych interesariuszy, a tym samym wciąż istniejącej luki rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami a realizacją usług atestacyjnych opartą o standardy. Dokonamy próby oceny, czy na jakość usług atestacyjnych biegłego rewidenta ma wpływ presja , przykładowo presja czasu, kar umownych lub limitu wynagrodzeń , która może być odczuwana przez firmy audytorskie i biegłych rewidentów zarówno podczas procesu wyboru audytora jak też w trakcie realizacji usługi.
Na panelu podejmiemy wyzwanie określenia determinant jakości realizacji zleceń atestacyjnych , barier w utrzymaniu jakości , ale przede wszystkim dyskutować będziemy nad ścieżką działań mających na celu stałe podwyższanie jakości realizacji zleceń, w tym stałe kształtowanie takich postaw biegłych rewidentów i firm audytorskich w oparciu o fundamentalne zasady etyki , które wspierać będą niwelowanie barier w utrzymaniu jakości zleceń atestacyjnych.
Panelistami będą zarówno praktykujący biegli rewidenci, jak też przedstawiciele nadzoru publicznego, a także przedstawiciele organów spółek badanych.
Będzie się działo.

Serdecznie zapraszam do udziału w panelu i do dyskusji w tym tak ważnym temacie.

Moderator Panelu : Ewa Jakubczyk-Cały (KRBR)

Paneliści:

A.Gontarek (GPW)
P.Kamiński (członek komitetu audytu)
L.Skudławska (BR)

14:20-14:30

PRZERWA

14:30-16:00

Panel III merytoryczny

„POSTRZEGANIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW POPRZEZ JAKOŚĆ USŁUG INNYCH NIŻ BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH”

Moderator: Mirosław Szmigielski (KRBR)

Paneliści:

T.Cebrowska (SKwP)
M.Nowecka (Mazars)
A.Muller-Grządka (PIBR)
J.Letkiewicz (KRBR)

DZIEŃ 2

09:00-10:30

Warsztaty – blok I

Temat I: Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością 1 – prowadzenie Jarosław Dac oraz Łukasz Piotrowski

 • cele i zakres stosowania
 • 8 elementów systemu zarządzania jakością
 • monitorowanie działania systemu i działania naprawcze
 • ocena działania systemu zarzadzania jakością
 • dokumentacja systemu zarządzania jakością

Współprowadzącym będzie Łukasz Piotrowski, partner EY, biegły rewident

Temat II: Regulacje – zmiany i plany prowadzenie Katarzyna Korycka i Agata Sajewicz

 • planowane oraz już obowiązujące zmiany w przepisach prawa dotyczących działalności firm audytorskich i wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów
 • zatwierdzane zmienione krajowe standardy wykonywania zawodu (KSB 540 (Z) i KSUP 4400 (Z)) oraz zmiana kodeksu etyki
 • zmienione i nowe standardy międzynarodowe oraz projekty IAASB – standardy związane z zarządzeniem jakością (MSZJ 1, MSZJ 2 i MSB 220 (Z)), MSB 315 (Zmieniony w 2019 r.), projekt MSB 600 (Z), projekt nowego standardu „Badanie mniej złożonych jednostek”
 • co się zmieni w standardach krajowych?

10:30-12:00

Warsztaty – 2 równoległe

Temat I: Cyberbezpieczeństwo – wyzwania dla branży audytorskiej – prowadzenie Mariusz Kalita

 • Współczesne zagrożenia cybernetyczne dla przedsiębiorstwa
 • Bezpieczeństwo pracy zdalnej i badania zdalnego
 • Poprawy cyberbezpieczeństwa w organizacji – regulacje prawne

Temat II: Biegły rewident na posiedzeniu rady nadzorczej – dotychczasowe doświadczenia i nowa rzeczywistość wynikająca z nowelizacji KSH – prowadzenie Piotr Rybicki

 • wybór biegłego rewidenta przez radę nadzorczą
 • obowiązki biegłego rewidenta i rady nadzorczej
 • współpraca z radą w nadzorczą w trakcie badania
 • brak współpracy – jakie ryzyka po stronie biegłego rewidenta
 • współpraca z radą nadzorczą w JZP
 • biegły rewident na posiedzeniu rady nadzorczej
 • współpraca z radą nadzorczą przy… braku współpracy

 

12:00-12:15

PRZERWA

12:15-13:45

Panel IV

„WSPARCIE SAMORZĄDU ZAWODOWEGO DLA JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ BIEGŁYCH”

Moderator: Barbara Misterska-Dragan (KRBR)

Paneliści:

A.Kęsik (KRBR)
Z.Radek (RO Kielce)
J.Bejnarowicz (CIMA)

13:45-14:00

Podsumowanie i zakończenie

 

Nie czekaj, zarejestruj się już dziś!

ZAREJESTRUJ SIĘ

Udział w XXII Dorocznej Konferencji Audytingu jest bezpłatny i zalicza 14 godzin samokształcenia. Po dokonaniu rejestracji
uczestnik otrzyma e-mailem potwierdzenie zgłoszenia udziału.

FAQ

Pytania i odpowiedzi


Jak mogę zarejestrować się na konferencję?

Wystarczy wypełnić krótki formularz rejestracyjny dostępny na stronie wydarzenia. Następnie na adres e-mail podany w trakcie rejestracji uczestnik otrzyma powiadomienie e-mailowe z potwierdzeniem rejestracji.

Jaka jest cena konferencji?

Tegoroczna XXII Konferencja jest bezpłatna.

Czy udział w konferencji zalicza ODZ?

Tak. Obecność na konferencji będzie zaliczeniem 14 godzin samokształcenia.

Co musisz przygotować, aby wziąć udział w konferencji on-line?

Przed przystąpieniem do konferencji, każdy uczestnik musi spełnić poniższe podstawowe wymagania techniczne niezbędne do uzyskania płynnej transmisji podczas wydarzenia:

 • dostęp do łącza internetowego, minimalnie 512kb/s (zalecane stałe łącze),
 • przeglądarka internetowa: Safari, Chrome, Edge, Mozilla, najnowsza wersja dostępna dla danego urządzenia, z którego będą się Państwo łączyli,
 • typ urządzenia: komputer PC, notebook, laptop, smartphone.

W jaki sposób dołączyć do konferencji on-line?

Na adres e-mail podany w trakcie rejestracji uczestnik otrzyma z firmy strimingowej indywidualny link do transmisji.

Partnerzy i sponsorzy


Partnerzy:

Sponsorzy główni:

 

 

Patron honorowy:

 

 

Patronaty:

 

 

Patron medialny: