XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU

XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU

Biegły rewident. Jakość. Zaufanie:
zielony audyt, standardy zarządzania jakością, etyka i niezależność

16-17 października 2023 r.
wydarzenie organizowane w formule hybrydowej (stacjonarnie oraz on-line)
Hotel WINDSOR, Jachranka


O konferencji


Doroczna Konferencja Audytingu odbędzie się w dniach 16-17 października 2023 r. Po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią, Polska Izba Biegłych Rewidentów ponownie zaprasza do bezpośredniego udziału w konferencji w Hotelu WINDSOR, Jachranka; konferencja będzie również dostępna online dla zarejestrowanych uczestników.

Hasło XXIV edycji DKA to „Biegły rewident. Jakość. Zaufanie: zielony audyt, standardy zarządzania jakością, etyka i niezależność”. Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie zmianom, wynikającym z Dyrektywy CSRD i upowszechniania raportowania zrównoważonego, które wpłyną na samorząd oraz otoczenie gospodarcze. Temat ESG (środowisko, kwestie społeczne, ład korporacyjny) już nie jest przejściową modą ani formalnością, lecz kwestią niezwykle aktualną i istotną dla każdej organizacji, również dla biegłych rewidentów, którzy będą atestować raporty zrównoważonego rozwoju. Drugiego dnia paneliści podejmą tematykę związaną ze standardami zarządzania jakością oraz zmianami w Kodeksie Etyki. Konferencję zakończy jak co roku panel poświęcony tematyce samorządowej.

Udział w konferencji zalicza 8 godzin ODZ z tematu “Raportowanie zrównoważone ESG – czym jest i jak zacząć je analizować” i 7 godzin. samokształcenia biegłych rewidentów.


Eksperci


Konferencja po raz kolejny stworzy forum do dyskusji między biegłymi rewidentami, regulatorem i nadzorcą. Do przedstawienia swojego stanowiska i udziału w sesjach plenarnych zaproszeni zostali przedstawiciele środowiska biegłych rewidentów oraz wybitni ekonomiści.

Agenda konferencji

DZIEŃ 1

16 października 2023 r. (poniedziałek)

Raportowanie zrównoważone ESG – czym jest i jak zacząć je analizować?

10:30-11:20

OTWARCIE KONFERENCJI

 • Kamil Jesionowski, Prezes KRBR oraz zaproszeni goście
11:20-12:50

Panel I

Wprowadzenie do ESG – zrozumienie potrzeby raportowania zrównoważonego rozwoju

 • Beata Mońka, Prezes Art of Networking, Pełnomocnik Prezesa Zarządu Pracodawców RP ds ESG, Współtwórca Programu Kompas ESG – prowadząca
 • Jacqueline Kacprzak, Radca, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Krajowy Punkt Kontaktowy OECD ds. odpowiedzialnego biznesu
 • Agnieszka Jarosz, Dyrektor Zarządzająca ACCA Northern and Eastern Europe
 • Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, SEG
 • Katarzyna Białkowska ACMA, CGMA, Członek CIMA, Energy Transformation, ESG, Mentor, CFO
 • dr Anna Grygiel-Tomaszewska, SGH
12:50-13:10

Przerwa na kawę oraz networking

13:10-14:55

Panel II

Regulacje prawne w zakresie raportowania zrównoważonego

 • Przemysław Oczyp (KPMG) – prowadzący
 • Olga Petelczyc, Dyrektorka Zarządzająca Arete Audit
 • Paweł Zaczyński, Associate Partner Grant Thornton
 • Anna Trytek, Dyrektor Departamentu Compilance w BGK
14:55-16:15

Przerwa na obiad

16:15-18:00

Panel III

Standardy raportowania – wymogi Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS)

 • Mirosław Szmigielski (członek KRBR) – prowadzący
 • Olga Petelczyc, Dyrektorka Zarządzająca Arete Audit
 • Ewa Sowińska, Partnerka ESO Audit
 • Michał Kopeć, zastępca dyrektora Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Orlen SA
 • Ilona Pieczyńska-Czerny, Radca Prawny Dyrektor w PwC
 • Zuzanna Góral, ORANGE
18:00-19:30

Panel IV

Dyrektywa CSRD i jej wpływ na zawód biegłego rewidenta – „zielony audytor”

 • Monika Kaczorek (PIBR) – prowadząca
 • Agnieszka Stachniak, Zastępca Dyrektora DWR, Ministerstwo Finansów
 • Bogusław Budziński, z-ca dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej PANA.
 • dr Justyna Beata Zakrzewska – Członek Komisji Egzaminacyjnej
 • Jarosław Dac – Członek KRBR
 • Mikołaj Junosza Szaniawski, Dyrektor, KPMG

20:00

Uroczysta kolacja/ Bankiet

DZIEŃ 2

17 października 2023 r. (wtorek)

Standardy zarządzania jakością, Etyka i niezależność

09:30-10:00

Panel V

Zarządzanie jakością może być proste

 • Anna Mierzejewska, Prezes Zarządu U-FIN Sp. z o.o.

10:00-11.00

Panel VI

Zarządzanie jakością na poziomie zlecenia

 • Barbara Misterska-Dragan (PIBR) – prowadząca
 • Jan Letkiewicz, Partner zarządzający Grant Thornton
 • Anna Leśniak, Dyrektor, biegły rewident, ACCA, Audit & Assurance Deloitte
 • Ewa Sobińska, Prezes ABES Audyt Sp. z o.o

11:00-12:15

Panel VII

Zmiany w Kodeksie Etyki

 • Piotr Witek (członek KRBR) – prowadzący
 • Linda Biek, Dyrektor, International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA)
 • Agnieszka Kryśkiewicz – Burnos, zastępca Prezesa KRBR
 • Agnieszka Müller-Grządka, Członek KRBR
 • Piotr Rybicki, NadzórKorporacyjny.pl
 • Kamil Jesionowski, prezes KRBR

12:15-12:30

Przerwa na kawę oraz networking

12:30-13:30

Panel VIII

Aspekty praktycznego wykorzystania Standardu KSB 315 (Z) i KSB 240

 • Jarosław Dac (członek KRBR) – prowadzący
 • Grzegorz Oszczypała, prezes RO PIBR Kraków, właściciel FA
 • Barbara Misterska-Dragan, przewodnicząca KKR
 • Paweł Niśkiewicz Dyrektor, Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

13:30-14:50

Panel IX

Samorządowy

 • Kamil Jesionowski, Prezes KRBR – prowadzący
 • Joanna Chwaścikowska-Karwacka, z-ca prezesa KRBR
 • Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos, z-ca prezesa KRBR
 • Jarosław Dac, Członek KRBR
 • Piotr Witek, Członek KRBR
 • Klaudia Hałas, Członek KRBR

14:50-15:00

Podsumowanie i zakończenie Dorocznej Konferencji Audytingu

15:00

Obiad oraz wyjazd uczestników

FAQ

Pytania i odpowiedzi


Jak mogę zarejestrować się na konferencję?

Wystarczy wypełnić krótki formularz rejestracyjny dostępny na stronie wydarzenia. Następnie na adres e-mail podany w trakcie rejestracji uczestnik otrzyma powiadomienie e-mailowe z potwierdzeniem rejestracji.

Jaka jest cena konferencji?

Koszt udziału w konferencji

 • Koszt udziału w formule stacjonarnej:
  • biegły rewident: 1000 zł + VAT (zw.) = 1000 zł brutto
  • biegły rewident Senior: 1000 zł + 23% VAT = 1230 zł brutto
  • kandydat na biegłego rewidenta: 1000 zł + 23% VAT = 1230 zł brutto

Koszt obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, wyżywienie, udział w uroczystej kolacji, zaświadczenie udziału.

 • Koszt udziału w formule on-line:
  • biegły rewident: 600 zł + VAT (zw.) = 600 zł brutto
  • biegły rewident Senior: 150 zł + 23% VAT = 184,50 zł brutto
  • kandydat na biegłego rewidenta: 300 zł + 23% VAT = 369 zł brutto

Koszt obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, zaświadczenie udziału.

Opłatę należy przelać w przeciągu trzech dni od dnia wypełnienia formularza na konto: 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334

W tytule przelewu proszę wpisać symbol “DKA2023” oraz imię i nazwisko uczestnika konferencji.

Rezerwacja noclegu

Uczestnik dokonuje indywidualnie rezerwacji noclegu w Hotelu poprzez wypełnienie załączonego formularza TUTAJ i pokrywa jego koszt.

Ceny pokoi:

 • Pokój jednoosobowy: 322,69 netto
 • Pokój dwuosobowy: 369,91 netto

Czy udział w konferencji zalicza ODZ?

Udział w XXIV Dorocznej Konferencji Audytingu ma charakter szkolenia, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jest płatny i zalicza 8 godzin ODZ z tematu 29 „Raportowanie zrównoważone ESG – czym jest i jak zacząć je analizować” oraz 7 godzin samokształcenia zawodowego w 2023 r.

Aby uzyskać zaświadczenie udziału wymagany jest udział w całej konferencji, którą dzięki rejestracji (weryfikacja czasu logowania poszczególnych uczestników) będziemy dokumentowali.  

Co musisz przygotować, aby wziąć udział w konferencji on-line?

Przed przystąpieniem do konferencji, każdy uczestnik musi spełnić poniższe podstawowe wymagania techniczne niezbędne do uzyskania płynnej transmisji podczas wydarzenia:

 • dostęp do łącza internetowego, minimalnie 512kb/s (zalecane stałe łącze),
 • przeglądarka internetowa: Safari, Chrome, Edge, Mozilla, najnowsza wersja dostępna dla danego urządzenia, z którego będą się Państwo łączyli,
 • typ urządzenia: komputer PC, notebook, laptop, smartphone.

W jaki sposób dołączyć do konferencji on-line?

Na adres e-mail podany w trakcie rejestracji uczestnik otrzyma z firmy strimingowej indywidualny link do transmisji.

Partnerzy i sponsorzy

Sponsor strategiczny

Sponsorzy główni:

Partnerzy:

Sponsorzy:

Patroni:

 

Patroni medialni: