XXIII DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU

XXIII DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU

Nowe standardy zarządzania jakością IAASB – praktyczne aspekty wdrożenia oraz inne zagadnienia jakości w firmie audytorskiej

7-8 listopada 2022 r., wydarzenie on-line


O konferencji


Organizowana od przeszło dwóch dekad przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów konferencja odbędzie się dniach
7-8 listopada 2022 r. w formule online.

Podczas XXIII edycji tego najważniejszego wydarzenia polskiego audytu wybitni eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem koncentrować się będą na zagadnieniach związanych z hasłem konferencji „Nowe standardy zarządzania jakością IAASB – praktyczne aspekty wdrożenia oraz inne zagadnienia jakości w firmie audytorskiej”. Wybór tematu konferencji jest związany z przygotowywanym przez PIBR ustanowieniem krajowych standardów kontroli jakości oraz ustanowieniem Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego).


Eksperci


Konferencja po raz kolejny stworzy forum do dyskusji między biegłymi rewidentami, regulatorem i nadzorcą. Do przedstawienia swojego stanowiska i udziału w sesjach plenarnych zaproszeni zostali przedstawiciele środowiska biegłych rewidentów oraz wybitni ekonomiści.

Agenda konferencji

DZIEŃ 1

7 listopada 2022r. (poniedziałek)

09:30-10:45

OTWARCIE KONFERENCJI

Barbara Misterska-Dragan, Prezes KRBR oraz zaproszeni goście

10:45-11:00

PRZERWA

11:00-12:30

Panel wprowadzający

Jakość w FA od kontroli do zarządzania. Nowe standardy zarządzania jakością IAASB – praktyczne aspekty wdrożenia. 

Monika Kaczorek, Zastępca Prezesa KRBR – prowadząca

12:30-13:00

Jakość – spojrzenie międzynarodowe

Przedstawiciele ACCA i CIMA

13:00-13:30

PRZERWA

13:30-15:00

Warsztat 1

Cele jakości FA, identyfikacja i oszacowanie ryzyk. Nowe standardy zarządzania jakością IAASB – praktyczne aspekty wdrożenia.

Jarosław Dac, Członek KRBR – prowadzący

15:00-11:15

PRZERWA

15:15-16:45

Warsztat 2

Reakcja na zidentyfikowane ryzyko:  zaprojektowanie, wdrażanie, monitoring systemu zarządzania jakością. Nowe standardy zarządzania jakością IAASB – praktyczne aspekty wdrożenia. 

Grzegorz Skrzeszewski, ekspert PIBR – prowadzący

DZIEŃ 2

8 listopada 2022 r. (wtorek)

09:00-10:30

Warsztat 3 – kontynuacja

Reakcja na zidentyfikowane ryzyko:  zaprojektowanie, wdrażanie, monitoring systemu zarządzania jakością. Nowe standardy zarządzania jakością IAASB – praktyczne aspekty wdrożenia. 

Grzegorz Skrzeszewski, ekspert PIBR – prowadzący

Podsumowanie Warsztatu 1,2, i 3

11:00-11:15

PRZERWA

11:15-12:30

WARSZTAT I:

Oszustwo przy sporządzaniu sprawozdań finansowych – ryzyko dla biegłego rewidenta

Mirosław Szmigielski, Członek KRBR

12:30-12:40

PRZERWA

12:40-13:40

WARSZTAT II:

IT w procesie badania w kontekście MSB 315 (z)

Agnieszka Gajewska – biegły rewident

13:40-13:50

PRZERWA

13:50-14:50

WARSZTAT III:

ESRS – Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju i dyrektywa CSRD

Piotr Biernacki, Członek Sustainability Reporting Technical Expert Group (SR TEG) przy European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)

14:50-15:00

PRZERWA

15:00-16:30

panel samorządowySamorząd a zarządzanie jakością.

Barbara Misterska-Dragan, Prezes KRBR – prowadząca

16:30-16:45

Podsumowanie i zakończenie Dorocznej Konferencji Audytingu

 

Nie czekaj, zarejestruj się już dziś!

ZAREJESTRUJ SIĘ

Udział w XXIII Dorocznej Konferencji Audytingu jest płatny i zalicza 8 godzin ODZ oraz 6 godzin samokształcenia.
Po dokonaniu rejestracji uczestnik otrzyma e-mailem potwierdzenie zgłoszenia udziału.

FAQ

Pytania i odpowiedzi


Jak mogę zarejestrować się na konferencję?

Wystarczy wypełnić krótki formularz rejestracyjny dostępny na stronie wydarzenia. Następnie na adres e-mail podany w trakcie rejestracji uczestnik otrzyma powiadomienie e-mailowe z potwierdzeniem rejestracji.

Jaka jest cena konferencji?

Koszty opłat BR na DKA 320 zł + VAT (zw) 0 zł = 320 zł brutto (opłata 100%)

Koszty opłat BR Seniorów na DKA 80,30 zł +VAT (23%) 18,70 zł = 100 zł brutto (zniżka 75%)

Koszty opłat Kandydatów na DKA 162,60 zł + VAT (23%) 37,40 zł = 200 zł brutto (zniżka 50%)

Koszty opłat dla pozostałych chętnych 325,20 zł netto + VAT (23%) 74,80 zł = 400 zł brutto

Opłatę należy przelać w przeciągu trzech dni od dnia wypełnienia formularza na konto: 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334

Tytuł przelewu: (prosimy o podanie imienia oraz nazwiska uczestnika, nr. BR wraz z dopiskiem XXIII DKA – przykład: Jan Kowalski – XXIII DKA).

Czy udział w konferencji zalicza ODZ?

Konferencja ma charakter szkolenia, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1302), dalej „ustawa o biegłych rewidentach”, a udział w niej zaliczał będzie 8 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego z tematu 28 „Nowe standardy zarządzania jakością IAASB – praktyczne aspekty wdrożenia” w 2022 r.

oraz zaliczał będzie również 6 godzin samokształcenia zawodowego w 2022 r., o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach.

Co musisz przygotować, aby wziąć udział w konferencji on-line?

Przed przystąpieniem do konferencji, każdy uczestnik musi spełnić poniższe podstawowe wymagania techniczne niezbędne do uzyskania płynnej transmisji podczas wydarzenia:

  • dostęp do łącza internetowego, minimalnie 512kb/s (zalecane stałe łącze),
  • przeglądarka internetowa: Safari, Chrome, Edge, Mozilla, najnowsza wersja dostępna dla danego urządzenia, z którego będą się Państwo łączyli,
  • typ urządzenia: komputer PC, notebook, laptop, smartphone.

W jaki sposób dołączyć do konferencji on-line?

Na adres e-mail podany w trakcie rejestracji uczestnik otrzyma z firmy strimingowej indywidualny link do transmisji.

Partnerzy i sponsorzy


Partnerzy:

Sponsorzy główni:

 

 

Patron honorowy:

Patronaty:

Patroni medialni: