podgląd nowych elementów

Agenda konferencji

(agenda ma charakter wstępny i może ulec zmianie)

od 12:00 

Rejestracja uczestników konferencji

13:00-14:30

Obiad

15:00-15:15

Otwarcie konferencji

15:15-17:15

I sesja plenarna – Doświadczenia FA, organizacja – procedury, wskaźniki/pomiary jakościowe, RODO (wyjście do dyskusji środowiskowej)

17:15-17:45

Przerwa na kawę

17:45-20:00

II sesja plenarna – Dyskusja środowiskowa na temat „Firma audytorska to też biznes” z aktywnym udziałem przedstawicieli środowiska biegłych rewidentów

20:00

Kolacja

09:00-11:15

III sesja plenarna – Sprawozdania z badania i komunikacja z rynkiem

11:15-11:45

Przerwa na kawę

11:45-13:15

IV sesja plenarna – Nowe technologie i modele biznesowe oraz ich wpływ na zmianę profilu ryzyka działalności przedsiębiorstw 

13:15-14:45

Obiad

14:45-17:00

V sesja plenarna – System kontroli jakości w firmach audytorskich

17:30-19:00

Work shopy

20:00

Uroczysta kolacja

09:00-12:00

VI sesja plenarna – Debata oksfordzka – Konsolidacja sposobem na rozwój firmy audytorskiej

12:00-12:15

Podsumowanie i zakończenie konferencji

12:15-13:15

Obiad

od 13:15

Wyjazd