KRZYSZTOF BURNOS NA ZAKOŃCZENIE XVII DKA: REGULACJE I STANDARDY SĄ ODPOWIEDZIĄ NA RYZYKO

KRZYSZTOF BURNOS NA ZAKOŃCZENIE XVII DKA: REGULACJE I STANDARDY SĄ ODPOWIEDZIĄ NA RYZYKO

IMGS0115

– Ryzyko jest obecne w każdym obszarze funkcjonowania gospodarki, przedsiębiorstwa, firmy audytorskiej. Ryzyko i szanse tkwią w modelu biznesowym firm audytorskich. Tkwią w otoczeniu – mówił Krzysztof Burnos, prezes KRBR, na zakończenie XVII Dorocznej Konferencji Audytingu. Jak zaznaczał jednak, zmieniające się regulacje to jego zdaniem odpowiedź na niepewność. – W gruncie rzeczy standardy i regulacje są odpowiedzią na ryzyko – mówił i podał przykład międzynarodowych standardów edukacji, które jego zdaniem są odpowiedzią na ryzyko, by do zawodu nie trafiały osoby nieprzygotowane. – To też standardy, które zapewniają, żeby osoby, które trafiły już do profesji podnosiły stale swoje kwalifikacje – dodał. Międzynarodowe Standardy Badania również są odpowiedzią na ryzyko. – Na ryzyko, że możemy prowadzić badanie zakończone opinią, która nie odpowiada rzeczywistości. Ale – jak zaznaczył Krzysztof Burnos – jest jeszcze grupa standardów adresowana do organizacji zawodowych biegłych rewidentów, która wskazuje, jak powinny organizować się instytuty, by zapewniać jakość usług zawodowych biegłych rewidentów.

– Dlatego nie chciałbym, abyśmy się bali tych standardów. Tylko, abyśmy w sposób racjonalny i umiejętny wczytali się w nie i odczytali tę skalowalność, o której tak dużo mówiliśmy – powiedział Burnos i przypomniał, że wykonywanie zawodu łączy się nie tylko z ryzykiem regulacyjnym, ale także z ryzykiem biznesowym. Biegli rewidenci przed nim także powinni się zabezpieczyć.

– Żeby dostosowywać się do zmieniających się warunków regulacyjnych musimy podnosić nasze kompetencje i zmieniać naszą rolę w relacjach z klientem i rynkiem. Musimy się rozwijać – powiedział na zakończenie prezes samorządu.