DYSKUSJA ŚRODOWISKOWA O USTAWIE, STANDARDACH, SZKOLENIACH I PROMOCJI

DYSKUSJA ŚRODOWISKOWA O USTAWIE, STANDARDACH, SZKOLENIACH I PROMOCJI

IMG_9172
Kształt przygotowywanej ustawy o biegłych rewidentach, przygotowania do stosowania w praktyce Międzynarodowych Standardów Badania, zmiany w polityce edukacyjnej samorządu i rosnąca aktywność KIBR w promowaniu zawodu – takie tematy zdominowały zorganizowaną podczas DKA Debatę Środowiskową. Jak podkreślał prezes KRBR Krzysztof Burnos, takie dyskusje stają się tradycją tych konferencji. Pierwsza odbyła się w ubiegłym roku i od razu uznana została za dobrą formę dyskusji o bieżących problemach samorządu i zawodu biegłego rewidenta.

O przygotowaniu biegłych rewidentów do nowych wyzwań mówiła Ewa Sowińska, przewodnicząca Komisji ds. szkoleń

O przygotowaniu biegłych rewidentów do nowych wyzwań mówiła Ewa Sowińska, przewodnicząca Komisji ds. szkoleń

Dlatego też nikogo nie zaskoczyło to, że duża część tegorocznej dyskusji poświęcona została przygotowaniom do stosowania Międzynarodowych Standardów Badania. Jak mówiła wiceprezes KRBR Ewa Sowińska, problemy te są też jednym z głównych kierunków działania w ramach aktywności edukacyjnej KIBR. Ale jak podkreślała, coraz większy nacisk jest obecnie kładziony na nowe problemy, z którymi będą musieli zmierzyć się biegli rewidenci. Przypomniała, że zbliża się wejście w życie obowiązku raportowania niefinansowego, co oznacza, że biegli rewidenci muszą się do tego przygotowywać. – Trzeba uczyć się identyfikować te problemy i opisywać je – mówiła Ewa Sowińska. A Krzysztof Burnos dodał, że znaczenie takich informacji w sprawozdaniach będzie rosło. Zapowiedziano także rozwój szkoleń z zakresu kompetencji miękkich. Jak podkreślali szefowie samorządu, to jest też ważny element w pracy biegłych rewidentów, który ma znaczenie szczególnie w ich relacjach z klientami.

Prezes samorządu zaprezentował uczestnikom dyskusji środowiskowej nowe materiały promujące profesję biegłych rewidentów

Prezes samorządu zaprezentował uczestnikom dyskusji środowiskowej nowe materiały promujące profesję biegłych rewidentów

Wydarzeniem spotkania był pokaz krótkiego filmu, który ma promować biegłych rewidentów jako doradców w rozwoju biznesu. Film zyskał sobie uznanie uczestników konferencji ze względu na interesującą zawartość i profesjonalną formę prezentacji, ale przede wszystkim chwalony był pomysł jego wyprodukowania. Jak mówiło wiele osób, będzie można go pokazywać zarówno na wielu imprezach organizowanych przez organy samorządu, jak i na spotkaniach zewnętrznych. Biegli rewidenci pytali też, czy będzie możliwe jego wykorzystywanie przez poszczególne firmy audytorskie, np. podczas rozmów z klientami. – Będzie można, to jest wasz film, który będzie dostępny dla wszystkich oddziałów regionalnych i biegłych rewidentów – powiedział Krzysztof Burnos.
Ożywiona dyskusja o filmie zaskutkowała też nowymi pomysłami, np. by wyprodukować równie atrakcyjny film o sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Podczas spotkania mówiono też o innych formach promocji samorządu i zawodu. Jak poinformowano, KIBR wydał już kilka broszur promocyjnych i są przygotowywane następne. Jak podkreślał prezes Burnos, to jest potrzebne, bo samorząd jest coraz bardziej aktywny w kontaktach zewnętrznych, jego przedstawiciele biorą udział w wielu konferencjach gospodarczych, podczas których warto także prezentować materiały promujące pracę biegłych rewidentów.

Barbara Misterska-Dragan mówiła o przygotowaniu środowiska do stosowania międzynarodowych standardów badania

Barbara Misterska-Dragan mówiła o przygotowaniu środowiska do stosowania międzynarodowych standardów badania

Wiele uwagi podczas Dyskusji Środowiskowej poświęcono przygotowaniom do stosowania w praktyce Międzynarodowych Standardów Badania. Jak podkreślała wiceprezes KRBR Barbara Misterska-Dragan, to już nie jest etap dyskusji o tym “czy”, tylko jak to robić. Jak poinformowała, wydanych zostało już kilka publikacji poświęconych tej problematyce. – To są materiały, które będą przydatne przy dobrym opracowaniu sprawozdań za 2016 rok – mówiła. I podkreślała, że to ma być
przede wszystkim wsparcie dla małych i średnich firm audytorskich.

Przedstawiciele Krajowej Rady pytali też, czy takim wsparciem dla biegłych rewidentów jest system alertów poświęconych MSB i okazało się, że tak, że wiele osób z nich korzysta. Pytano, czy ta akcja będzie kontynuowana, na co Barbara Misterska-Dragan odpowiedziała, że będzie. Jak mówiła będą przygotowywane kolejne takie przekazy, nad czym cały czas pracuje grupa biegłych rewidentów – wolontariuszy. Podczas spotkania mówiono też o sytuacji finansowej samorządu, zmianach w komunikacji wewnętrznej (wkrótce będzie nowa strona internetowa KIBR), realizacji polityki transparentności w pracy organów Izby.