Zbigniew Radek

Zbigniew Radek

Prezes Zarządu Firmy Audytorskiej BILANS - SERVIS Spółka z o. o. w Kielcach

Prezes Zarządu Firmy Audytorskiej BILANS – SERVIS Spółka z o. o. w Kielcach

Biegły rewident, Doradca podatkowy, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie rewizji finansowej, rachunkowości, oraz prawa podatkowego, od 1997 roku zajmując się audytem, w tym od roku 2001 jako biegły rewident.

Posiada duże doświadczenie dydaktyczne, będąc wieloletnim wykładowcą prowadzącym szkolenia na kursach i konferencjach, w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, jako specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz rachunkowości finansowej.

Od roku 2002 jest biegłym sądowym w zakresie przekształceń, połączeń oraz podziałów spółek prawa handlowego.

Pełni funkcję Prezesa Regionalnej Rady Regionalnego Oddziału PIBR w Kielcach

Wróć na stronę główną