dr Teresa Cebrowska

dr Teresa Cebrowska

wiceprezes SKwP

Doktor nauk ekonomicznych, biegły rewident, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członek Komitetu Standardów Rachunkowości (od kilku kadencji) oraz wiceprzewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów powołanej przez Ministra Finansów. Specjalizuje się w problematyce rachunkowości finansowej, sprawozdawczości i analizie finansowej oraz auditingu. Łączy teorię z praktyką. Wykładowca na studiach podyplomowych z rachunkowości, sprawozdawczości  finansowej i audytu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i Wydziale Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych i komentarzy do ustawy o rachunkowości. Wykładowca  na szkoleniach dedykowanych księgowym i obligatoryjnych dla biegłych rewidentów organizowanych przez SKwP i PIBR. Ma doświadczenie  praktyczne jako członek rad nadzorczych spółek kapitałowych i opiekun  kilkunastu aplikantów – kandydatów ubiegających się o tytuł biegłego rewidenta. Jako  kluczowy biegły rewident kieruje zespołami audytorskimi  badającymi  jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe spółek.

Wróć na stronę główną