Sha Ali Khan

Sha Ali Khan

Dyrektor ds. regulacyjnych w ACCA

Sha ma prawie 30-letnie doświadczenie w zakresie regulacji w obszarze audytu, finansów i rachunkowości, zdobywane w Europie, Afryce i na Karaibach. Jest odpowiedzialny za działania ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) w zakresie legislacji oraz współpracę z innymi organizacjami zrzeszającymi audytorów oraz administracją w Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Europie. Uczestniczył w realizacji kilkudziesięciu międzynarodowych projektów Banku Światowego, OECD i innych organizacji międzynarodowych dotyczących wprowadzania i rozwijania regulacji zawodów biegłego rewidenta i księgowego. Wcześniej z ramienia ACCA odpowiadał za realizację nadzoru oraz kontroli jakości w 2400 licencjonowanych firmach przeprowadzających rewizję w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Wspierał i realizował projekty oceny jakości i nadzoru nad rynkiem audytu w krajach Afryki, Europy i na Karaibach, doradzał w zakresie wprowadzania regulacji zgodnych z IFAC oraz przepisami Unii Europejskiej w zakresie zapewnienia jakości rewizji.

Wróć na stronę główną