Piotr Kamiński

Piotr Kamiński

Wiceprezydent Pracodawców RP

Piotr Kamiński posiada wykształcenie wyższe (mgr zarządzania): ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Piotr Kamiński w latach 1991-1993 uczestniczył ponadto w Międzynarodowym Programie Studiów Podyplomowych Tempus – CUBIS finansowanym przez Unię Europejską, zorganizowanym przez trzy uniwersytety zachodnioeuropejskie: Uniwersytet Katolicki w Mediolanie, Uniwersytet Katolicki w Leuven oraz Uniwersytet w Amsterdamie. Piotr Kamiński brał udział w programie szkoleniowym „International Institute of Securities Market Development” organizowanym przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (US SEC). Ponadto w latach 1994-2002 uczestniczył w wielu seminariach i konferencjach z zakresu rynku kapitałowego i finansowania przedsięwzięć (m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Hiszpanii). W 2007 roku ukończył AMP na IESE Bussines School w Barcelonie.

Doświadczenie zawodowe Pana Piotra Kamińskiego :

• Od 2020 Wiceprezes Zarządu CFO Grupy Wielton S.A.
• w latach 2011-2013 jako prezes zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.,
• w latach 2010-2011 jako członek rady nadzorczej PZU S.A. i członek komitetu IPO z ramienia Skarbu Państwa;
• Od 2006 – obecnie roku jako niezależny a następnie zwyczajny członek rady nadzorczej Pamapol w Ruścu,
• od 2006 roku jako wiceprezydent Konfederacji Pracodawców Pracodawcy RP,
• w latach 2006 – 2009 w Banku Pocztowym S.A. w Warszawie jako prezes zarządu,
• w latach 2006-2008 był prezesem rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie,
• w latach 2005-2006 jako członek rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
• w latach 2003-2006 jako członek środkowoeuropejskiego Board MasterCard,
• w latach 2003-2006 jako członek zarządu PKO Bank Polski S.A. w Warszawie,
• w latach 2000-2003 jako wiceprezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
• w latach 1992-2000 w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (w latach 1992-1993 jako radca, od 1994 roku jako naczelnik Wydziału Emisji Papierów Wartościowych, w roku 1994 jako zastępca Dyrektora Biura Finansów i Analiz Ekonomicznych, w latach 1995-2000 jako Dyrektor Departamentu Spółek Publicznych i Finansów),
• w latach 1990-1991 w Central Europe Trust w Warszawie jako asystent konsultanta.

Pan Piotr Kamiński obecnie jest lub był między innymi członkiem rad nadzorczych: Budimex S.A., Immobile S.A.(Przewodniczący), IdeaBank S.A.. CeTO S.A., Bankowego Funduszu leasingowego Są., Sfinks S.A., Wielton S.A., WorkService S.A., Pamapol S.A. , TFI Altus S.A., TFI Rockbridge S.A., Był także członkiem Komisji Nadzoru Audytowego przy Ministerstwie Finansów a obecnie jest członkiem Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z ramienia organizacji Pracodawców.

Wróć na stronę główną