Piotr Cieślak

Piotr Cieślak

Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie analityki giełdowej, makroekonomicznej oraz wyceny spółek. Ponadto specjalizuje się w tematyce konfliktów korporacyjnych, a także w obszarze przepisów prawa rynku kapitałowego oraz spółek prawa handlowego. Od 12 lat pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych odpowiada za Dział Ochrony Praw, obecnie także za dział Analiz SII. Wielokrotnie reprezentował akcjonariuszy w różnego rodzaju sporach korporacyjnych, negocjacjach, a także w roli pełnomocnika podczas obrad walnych zgromadzeń spółek publicznych. Od 2014 r. jest członkiem Komitetu konsultacyjnego ds. ładu korporacyjnego powołanego przez GPW. Jest autorem kilkudziesięciu niezależnych raportów analitycznych nt. spółek debiutujących na GPW. Prowadził liczne szkolenia i prelekcje z zakresu finansów, ekonomii i prawa rynków kapitałowych. Jest autorem setek komentarzy, wypowiedzi oraz artykułów i publikacji dla większości czołowych mediów finansowych i ekonomicznych. Zasiadał w nadzorze spółek publicznych i niepublicznych. Od kilku lat jest członkiem rady nadzorczej i przewodniczącym komitetu audytu w spółce Unimot S.A.

Wróć na stronę główną