Paweł Niśkiewicz

Paweł Niśkiewicz

Dyrektor, Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Absolwent SGH, Biegły rewident, Członek ACCA. Ekspert ds. audytu posiadający ponad 12-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie audytu, doradztwie w sprawach rachunkowości, a także sprawozdawczości finansowej oraz projektowania procesów sprawozdawczych i kontrolnych.

Zdobywał doświadczenie przede wszystkim współpracując z przedsiębiorstwami z branż telekomunikacyjnej, handlowej oraz produkcyjnej podczas badania oraz sporządzania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi, międzynarodowymi jak i amerykańskimi standardami sprawozdawczości finansowej, a także w zakresie oceny efektywności systemów kontroli wewnętrznej.

Wróć na stronę główną