Olga Petelczyc

Olga Petelczyc

Założycielka i zarządzająca Arete Audit

Założycielka i zarządzająca Arete Audit, której celem jest wpieranie organizacji w rozwoju zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju oraz we wzmacnianiu systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Olga jest certyfikowaną audytorką. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów audytowych. Zarówno w kraju jak i zagranicą. Od 20stu lat zajmuje się prowadzeniem audytów i kontroli w obszarach zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej i ładu organizacyjnego. Pod marką Arete Audit prowadzi działalność od 2017 r. Autorka pierwszego obligatoryjnego szkolenia dla biegłych rewidentów z tematyki raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju: „Raportowanie zrównoważone ESG – czym jest i jak zacząć je analizować?”

Ekspertka Climate Leadership Programme powered by UN, w ramach którego współpracuje z firmami realizującym projekty w obszarach zrównoważonego rozwoju. Koordynatorka zespołu ds. raportowania niefinansowego. Ekspertka w ramach grupy roboczej ds. raportowania niefinansowego Ministerstwa Finansów. Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR (od 2017 r.). Współtwórczyni programu i wykładowca w ramach studiów podyplomowych ESG w praktyce na SANS oraz wykładowcą na studiach podyplomowych m.in. na Collegium Civitas, Koźmińskim, UW, PG.

Wróć na stronę główną