Monika Nowecka

Monika Nowecka

Partner kierująca działem usług księgowych i kadrowo-płacowych w Mazars, wiceprezes Mazars Polska Sp. z o.o.

Biegły rewident, absolwentka kierunku Finanse i Bankowość oraz studiów MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze księgowej podmiotów o różnej osobowości prawnej i różnorodnym profilu działalności, w tym spółek notowanych na giełdzie.

Monika Nowecka posiada szeroka wiedzę i praktykę w zakresie polskich i zagranicznych standardów rachunkowości (MSSF). Jest prelegentem szkoleń oraz autorką licznych publikacji z zakresu rachunkowości.

Ekspert w branży outsourcingowej oraz autorka wielu publikacji z nią związanych.

Wróć na stronę główną