Martin Manuzi

Martin Manuzi

Dyrektor Regionalny Instytutu Biegłych Księgowych i Rewidentów w Anglii i Walii (ICAEW) na Europę

Dr Martin Manuzi jest Dyrektorem Regionalnym Instytutu Biegłych Księgowych i Rewidentów w Anglii i Walii (ICAEW) na Europę, z siedzibą w Brukseli. Pan Manuzi jest odpowiedzialny za działalność ICAEW w Europie, obejmującą współpracę z instytucjami europejskimi i kluczowymi interesariuszami w zakresie regulacji i spraw publicznych UE, zwiększanie dostępu do portfela kwalifikacji i usług ICAEW oraz wspieranie członków ICAEW. Koordynował analizę ICAEW dotyczącą implikacji dla zawodu księgowego wynikających z wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, przewodnicząc specjalnej grupie w ramach Rady Profesjonalnych Usług Biznesowych Wielkiej Brytanii.

Pan Manuzi przewodniczy Strategicznemu Forum Zawodu Księgowego (ang. Accountancy Profession Strategic Forum, APSF) – wspieranej przez ICAEW społeczności krajowych organizacji zawodowych księgowych koncentrujących się na proaktywnym rozwijaniu strategii mających na celu zwiększenie ich roli i znaczenia. Nadzoruje APSF Quality Assurance Network for non-PIE Audit (QAN-Audit), inicjatywę mającą na celu poprawę jakości badania poprzez monitorowanie zapewnienia jakości w oparciu o ryzyko oraz APSF Financial Integrity Network, inicjatywę mającą na celu poprawę jakości usług księgowych.

Pan Manuzi jest doradcą technicznym w Zarządzie Accountancy Europe na rzecz Komitetu Konsultacyjnego Organów Księgowych (CCAB), składającego się z zawodowych organizacji księgowych w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Urodzony i wykształcony w Wielkiej Brytanii, ukończył studia doktoranckie na temat włoskiego sektora publicznego w okresie od upadku włoskiego sektora bankowego w okresie międzywojennym do jego prywatyzacji w latach 80-tych.

Wróć na stronę główną