Marcin Dyl

Marcin Dyl

Prezes IZFiA

Absolwent Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem kapitałowym związany od początku swojej drogi zawodowej. W 1994 r. rozpoczął pracę w Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego), gdzie od roku 1997 sprawował funkcję Wicedyrektora Departamentu Prawnego, a w latach 2000 – 2005 zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Prawnego. Funkcję Prezesa Zarządu IZFiA pełni od 1 lipca 2005 roku. Równolegle prowadzi pracę naukowo – dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes Marcin Dyl jest również członkiem Europejskiego Instytutu Prawa (ELI), prestiżowej organizacji zrzeszającej najlepszych europejskich prawników. W 2016 roku został powołany do Zespołu ekspertów przy Kancelarii Prezydenta zajmującego się propozycjami zmian ustawy dotyczącej kredytów w walutach obcych. Od 2018 r. jest członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, organu opiniodawczo-doradczego Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w sprawach dotyczących systemu prawa. Prywatnie – zapalony brydżysta i szachista.

Wróć na stronę główną