Magdalena Wysocka

Magdalena Wysocka

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, kierunek Finanse i Bankowość oraz studiów podyplomowych Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w praktyce, organizowanych przez SGH oraz EY. Od 20 lat związana z nadzorem nad rynkiem kapitałowym. Od 2017 roku zastępca dyrektora Departamentu Spółek Publicznych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, zajmującego się m.in. nadzorem nad wykonywaniem przez emitentów obowiązków informacyjnych, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, monitorowaniem przestrzegania przepisów dotyczących komitetów audytu, weryfikacją prospektów i nadzorem nad ofertami publicznymi. Reprezentuje Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w pracach Komitetu 1 ds. Rachunkowości Emitentów, Audytu i Ujawnień w ramach IOSCO (Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych). W latach 2018-2019 członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Przez krótki okres była członkiem Komisji Nadzoru Audytowego, a od 2020 r. jest członkiem Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z ramienia Komisji Nadzoru Finansowego. Brała udział w projektach unijnych dedykowanych dla nadzorów rozwijających się rynków kapitałowych.

Wróć na stronę główną