Krzysztof Burnos

Krzysztof Burnos

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Studium Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania UŁ. Biegły rewident wykonujący zawód. Partner w rodzinnej firmie audytorskiej. Zawodowy niezależny członek rad nadzorczych. Członek stowarzyszony międzynarodowej organizacji audytorów śledczych (Association of Certified Fraud Examiner).

Ceniony ekspert i wykładowca szkoleń dla biegłych rewidentów w zakresie standardów badania, systemu jakości w firmach audytorskich oraz oszustw w sprawozdaniach finansowych oraz. Autor podręczników dla biegłych rewidentów a także szeregu publikacji z zakresu audytu i rachunkowości.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc funkcje głównego księgowego, kontrolera finansowego, dyrektora finansowego, audytora oraz niezależnych członków rad nadzorczych. Posiada 21 lat doświadczenia w badaniach sprawozdań finansowych spółek produkcyjnych, handlowych i usługowych.

W latach 2001-2019 członek międzynarodowych grup eksperckich działających przy międzynarodowej organizacji Accountancy Europe zrzeszającej europejskie izby biegłych rewidentów a także członek komisji działających przy Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów, w tym zajmujących się wspieraniem działalności mniejszych firma audytorskich, standardami usług biegłych rewidentów, międzynarodową współpracą PIBR oraz monitorowaniem procesu wdrożenia europejskich dyrektyw w Polsce.

W latach 2011- 2019 członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. W okresie 2015-2019 pełnił funkcję Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Wróć na stronę główną