Justyna Beata Zakrzewska

Justyna Beata Zakrzewska

Biegły rewident, FCCA

Wykładowcą na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów na terenie całego kraju. Podczas pracy zawodowej jako wykładowca, partner i współpracownik spółek specjalizujących się w usługach księgowych oraz rewizji finansowej, na co dzień spotyka się z problemami i dylematami firm, jak również podmiotów badających sprawozdania finansowe związanych z ewidencją, wyceną w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz prezentacją poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego oraz z dokumentowaniem tych obszarów podczas badania sprawdzań finansowych zgodnie z Krajowymi Standardami Badania.

Zdobyte doświadczenie podczas wypełniania obowiązków członka Komisji Szkoleniowej PIBR, członka Komisji Opiniowania Aktów Prawnych PIBR, Vice Przewodniczącej Rady ACCA w Polsce, członka Grupy Technicznej przy Oddziale Regionalnym PIBR w Warszawie specjalizującej się w MSSF i MSB, członka i skarbnika Rady Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie, jak również wizytatora Krajowej Komisji Nadzoru w PIBR, czy lidera komisji ds. wsparcia w postępowaniu dyscyplinarnym umożliwia jej szybkie rozwiązywanie aspektów formalnych oraz opracowywanie dokumentów konsultacyjnych. Wiedzę zawodową uaktualnia uczestnicząc w europejskich i światowych konferencjach i kongresach z zakresu audytu, rachunkowości, etyki i standardów wykonywania zawodu. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu rewizji finansowej, tłumaczka publikacji IFAC na język Polski, autorska publikacji na Obowiązkowe Doskonalenie Zawodowe biegłych rewidentów.

Wróć na stronę główną