dr Justyna Beata Zakrzewska

dr Justyna Beata Zakrzewska

Biegły rewident, FCCA

Ekspert w zakresie sprawozdawczości finansowej, standardów wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Pasjonatka psychologii biznesu, efektywnej komunikacji oraz zarządzania w aspektach środowiskowych, społecznych i korporacyjnych. Absolwentka APP w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, studiów doktoranckich ALK, rachunkowości w Wyższej Szkole Bankowości, Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz SGGW w Warszawie.

Podczas pracy zawodowej jako wykładowca szkoleń z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej oraz partner spółek specjalizujących się w usługach księgowych na co dzień spotyka się z problemami i dylematami przedsiębiorców związanych w szczególności z wyceną, prezentacją pozycji sprawozdania finansowego.

Autorka publikacji o tematyce związanej z sprawozdawczością finansową, standardami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, współtłumaczka na język polski publikacji International Federation of Accountants – IFAC

Prezes Regionalnej Rady Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie, członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów PIBR, członek Komisja ds. monitorowania i opiniowania aktów prawnych KRBR, w latach w latach 2015-2023 członek Regionalnej Rady Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie, 2015 – 2019 członek Komisji ds. szkoleń KRBR, 2009 – 2015 wizytator Krajowej Komisji Nadzoru w PIBR, 2013 – 2015 Vice Przewodnicząca Rady ACCA w Polsce.

Wróć na stronę główną