Justyna Adamczyk

Justyna Adamczyk

Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Pani Prezes od początku swojej kariery zawodowej związana jest z rachunkowością i rewizją finansową. Od 1 lipca 2019 r. do 30 stycznia 2020 r. Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów, wcześniej wieloletni Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu Państwa i Główny Księgowy Budżetu Państwa. Była Przewodniczącą Komitetu Standardów Rachunkowości oraz członkiem Komisji Nadzoru Audytowego.

Ma doświadczenie w prowadzeniu rachunkowości przedsiębiorstw o różnych profilach działalności, a także w zarządzaniu różnymi projektami IT.

Jest absolwentką Wydziału Finanse i Statystyka Szkoły Głównej Handlowej, kierunku cybernetyka ekonomiczna i informatyka w zakresie przetwarzania danych i rachunkowości.

Jest biegłym rewidentem i wykładowcą w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w zakresie rachunkowości oraz autorką artykułów z tego zakresu.

Pełniła funkcję Pełnomocnika do spraw organizacji Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Wróć na stronę główną