Justyna Adamczyk

Justyna Adamczyk

Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w MF

Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów, wcześniej wieloletni Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu Państwa i Główny Księgowy Budżetu Państwa. Jest Przewodniczącą Komitetu Standardów Rachunkowości, członkiem Komisji Nadzoru Audytowego oraz członkiem Rady Nadzorczej ZUS. Była członkiem Rady Nadzorczej BGK.

Absolwentka SGH na Wydziale Finanse i Statystyka, kierunek cybernetyka ekonomiczna i informatyka w zakresie przetwarzanie danych i rachunkowość.

Biegły Rewident, posiada również praktyczne doświadczenie jako Główny Księgowy w różnych spółkach o profilu produkcyjnym i handlowym, a także w zarządzaniu różnymi projektami IT.

Nadzorowała i była odpowiedzialna za wdrażanie oraz funkcjonowanie Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, w którym realizowane są m. in. następujące procesy budżetowe: prowadzenie rachunkowości budżetu państwa, sporządzanie i przekazywanie okresowych sprawozdań państwowych jednostek budżetowych oraz ich jednostkowych i łącznych sprawozdań finansowych, generowanie wszelkich raportów dotyczących planowania oraz wykonywania budżetu państwa.

Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w zakresie rachunkowości oraz na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie finansów publicznych. Panelistka konferencji organizowanych w NIK z zakresu rachunkowości i finansów publicznych. Autorka artykułów z zakresu rachunkowości ukazujących się na łamach Rachunkowości oraz w innych czasopismach branżowych.

Wróć na stronę główną