Ilona Pieczyńska-Czerny

Ilona Pieczyńska-Czerny

Radca Prawny Dyrektor w PwC

Radca prawny, od ponad 20 lat związana z rynkiem kapitałowym. Od kilku lat pracuje w PwC gdzie jest ekspertem m.in. w zakresie regulacji dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz standardów raportowania niefinansowego. Uczestniczy w pracach grup roboczych, w tym w ramach PwC dotyczących raportowania niefinansowego oraz przygotowuje i prowadzi szkolenia, w szczególności w zakresie europejskiej Taksonomii a także Dyrektywy dotyczącej sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju i nowych europejskich standardów raportowania.

 

Przed dołączeniem do PwC pracowała w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, w tym przez 10 lat na stanowisku Dyrektora Departamentu Spółek Publicznych. Była odpowiedzialna za nadzór nad emitentami w obszarze sprawozdawczości finansowej i przekazywania informacji poufnej oraz raportowania informacji niefinansowych, a także w obszarze prospektów i działania komitetów audytu.

 

Wspiera i współtworzy dobre praktyki dla rynku kapitałowego. Członek Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego Giełdy przygotowującego zbiór dobrych praktyk DPSN2021. Przewodnicząca Komisji Etyki powołanej przy Izbie Zarządzających Funduszami i Aktywami. Współtworzyła wraz z grupą ekspertów w ramach Fundacji Polski Instytut Dyrektorów przewodnik dla komitetów audytu DPKA2021. Współautor komentarzy z zakresu rynku kapitałowego i autor publikacji prasowych.

 

Wróć na stronę główną