Ewa Sobińska

Ewa Sobińska

Prezes ABES Audyt Sp. z o.o.

Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Biegły rewident. Interesuje się głównie wdrażaniem MSSF, MSRF i tematyką związaną z audytem i rachunkowością.

Prezes ABES Audyt Sp. z o.o., a od 2004 r. współudziałowiec firmy audytorskiej zajmującej się badaniami i przeglądami sprawozdań finansowych, badaniem funduszy unijnych, prowadzeniem ksiąg rachunkowych, wydawaniem opinii dla sądów i innych ekspertyz ekonomiczno-finansowych, badaniem planów przekształceń i połączeń, doradztwem, prowadzeniem szkoleń, wydawaniem książek. Właścicielka firmy audytorsko-księgowej Akonto.

W latach 2005–2011 była obrońcą w postępowaniu dyscyplinarnym biegłych rewidentów i mężem zaufania przy Regionalnym Oddziale Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie. W latach 2005–2006 uczestniczyła w pracach RO KIBR w Warszawie związanych m.in. z Dyrektywą 2006/43/WE Unii Europejskiej. W kadencji 2007-2011 była członkiem Komisji Ewidencji oraz wizytatorem Krajowej Komisji Nadzoru. Od 2011 r. pełni funkcję zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego KIBR.

Autorka komentarzy i artykułów publikowanych na łamach „Gazety Prawnej”, w serwisie Rachunkowości i Prawie Przedsiębiorcy wydawnictwa INFOR, „Rachunkowości”, „Wolters Kluwer Polska”. Współtłumaczka książek IFAC: „Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu małych i średnich jednostek”, „Przewodnik wdrażania kontroli jakości w Małych i Średnich Firmach Audytorskich”. Współautor podręcznika do szkolenia obligatoryjnego dla KIBR „Badanie małych i średnich jednostek z zastosowaniem Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej”.

Wróć na stronę główną