Ewa Jakubczyk – Cały

Ewa Jakubczyk – Cały

Partner Zarządzający PKF Consult

Absolwentka Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Strategic Leadership Academy  w ICAN Institute oraz Institute of Leadership & Management w Londynie. biegły rewident, ekspert w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów, rynku kapitałowego, corporate governance i zarządzania. Założyciel i Partner Zarządzający firmy audytorsko-konsultingowej PKF Consult, działającej na polskim rynku od blisko 30 lat, która należy do międzynarodowej sieci firm PKF International. Bierze udział w licznych projektach, między innymi dotyczących badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzania części finansowej prospektu oraz doradztwa w procesie restrukturyzacji i połączeń spółek.

Jest współtwórcą szeregu programów restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence. Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Jest członkiem Komisji Etyki Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, członkiem Rady Ekspertów Klubu Inwestorek Indywidualnych oraz członkiem Rady Fundatorów Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów. W latach 2009-2016 roku była członkiem Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) – organu nadzoru publicznego nad badaniem sprawozdań finansowych.

Wykładowca z zakresu rachunkowości, instrumentów finansowych i sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych na wyższych uczelniach (m.in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie) oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. Wykłada również na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej.

Jest współautorką książek naukowych z zakresu rachunkowości oraz autorką szeregu artykułów prasowych z zakresu problematyki rynków kapitałowych, rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej.

Wróć na stronę główną