Ewa Jakubczyk – Cały

Ewa Jakubczyk – Cały

Partner Zarządzający PKF Consult

Absolwentka Ekonomii Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, biegły rewident, ekspert w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów i zarządzania. Założyciel
i Partner Zarządzający firmy audytorsko-konsultingowej PKF Consult, która należy do międzynarodowej sieci firm PKF International. Jest współtwórcą szeregu programów restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence. Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Jest członkiem: Komisji Etyki Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Od lipca 2009 roku do czerwca 2016 roku była członkiem Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) – organu nadzoru publicznego nad badaniem sprawozdań finansowych.

Wykładowca z zakresu rachunkowości, w tym MSSF, sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych, finansów i corporate governance w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. Prowadzi również zawodowe szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.

Jest współautorką książek naukowych z zakresu rachunkowości oraz autorką szeregu artykułów prasowych z zakresu problematyki rynków kapitałowych, rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej.

Wróć na stronę główną