dr Jacqueline Kacprzak

dr Jacqueline Kacprzak

Radca, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Krajowy Punkt Kontaktowy OECD ds. odpowiedzialnego biznesu

Ekspertka w zakresie praw człowieka, odpowiedzialnego biznesu, raportowania niefinansowego oraz standardów należytej staranności (BHR, CSR/RBC, ESG, DD). Mediatorka w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Radca w Departamencie Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. W administracji publicznej  szczebla rządowego oraz międzynarodowego (OECD, UE i ONZ) od ponad 10 lat zajmuje się problematyką odpowiedzialnego biznesu. Reprezentuje Polskę w Grupie Roboczej OECD ds. Odpowiedzialnego Prowadzenia Biznesu. Od 2017 r. jako członkini Biura tej Grupy doradza głosem eksperckim Przewodniczącej Grupy Roboczej OECD ds. Odpowiedzialnego Prowadzenia Biznesu. Od 2016 r. koordynuje prace polskiego Krajowego Punktu Kontaktowego OECD ds. odpowiedzialnego biznesu (KPK OECD), który upowszechnia standardy odpowiedzialnego biznesu wypracowane przez OECD. Inicjatorka i koordynatorka partnerstw na rzecz tłumaczeń na język polski standardów raportowania niefinansowego oraz międzynarodowych standardów należytej staranności.

Organizatorka wielu konferencji, warsztatów i spotkań wokół odpowiedzialnego biznesu, zrównoważonego rozwoju, raportowania niefinansowego oraz praw człowieka w biznesie. Moderatorka paneli dyskusyjnych.

Doktor nauk społecznych i wykładowczyni akademicka. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na socjologii praw człowieka, zmianach nowoczesności i kapitalizmu, a także wpływie zmian klimatycznych oraz rozwoju nowych technologii na poszanowanie praw człowieka.

Wróć na stronę główną