Anna Trytek

Anna Trytek

Dyrektor Departamentu Zgodności w Banku Gospodarstwa Krajowego

Ekspert posiadający ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze bankowości. Od 13 lat związana z compliance, początkowo na stanowisku eksperckim, od 5 lat pełni funkcję Dyrektora Departamentu Zgodności / Compliance Officera w Banku Gospodarstwa Krajowego. Autorka koncepcji zarządzania obszarem zgodności w BGK. Odpowiedzialna za zapewnienie działania instytucji z wymogami prawa i standardami korporacyjnymi, przeciwdziałanie korupcji i kształtowanie zasad  etycznych. Sprawując nadzór nad procesem świadczenia przez bank usług inwestycyjnych czy też nad obszarem nadużyć na rynku kapitałowym brała udział w pracach wdrożeniowych MiFID II / MAR tak wewnętrznych jak i przy ZBP. W ostatnim czasie mocno zaangażowana w kwestie ESG, w szczególności w aspekcie ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem ESG czy też raportowania okresowego.

Wcześniej związana z PKO BP SA (1997–1999 ), BZWBK SA (1999 – 2006 ) oraz BOŚ SA (2006 – 2010) gdzie zdobyła doświadczenie na różnych szczeblach, począwszy od obsługi klientów detalicznych i instytucjonalnych poprzez udział w tworzeniu i wdrażaniu nowych produktów bankowych, aż do kształtowania i analizy biznesowej rozwiązań w ramach informatycznego systemu bankowego.

Absolwentka wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej o specjalności rachunkowość i finanse. Podyplomowo studiowała Prawo i ekonomię rynku kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej oraz Audyt i Kontrolę Wewnętrzną na Akademia Finansów w Warszawie zdobywając tytuł Audytora Wewnętrznego II Stopnia (Certyfikat MENIS Akademii Finansów wraz z certyfikatem PIKW). Członek Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich oraz wykładowca na Studiach Podyplomowych SGH – Compliance w instytucji publicznej (2021-2022).

 

Wróć na stronę główną