Anna Karmańska

Anna Karmańska

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej

Posiada tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych. Pracuje w obszarze rachunkowości, naukowo i dydaktycznie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przewodniczy Komisji Etyki przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (od 2006 r.). Pełniła funkcję członka Zarządu EFAA (European Federation of Accountants and Auditors) (2011-2015). Była członkiem niezależnym Komitetu Audytu przy Ministrze Sprawiedliwości (2011-2015). Wcześniej – członkiem Polskiego Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministrze Finansów (2006-2008), doradcą przewodniczącego instytucji nadzorującej sektor ubezpieczeniowy i funduszy emerytalnych w Polsce (KNUiFE, 2003-2005).

Prof. Anna Karmańska współpracuje z zagranicznymi ośrodkami akademickimi oraz instytucjami globalnymi, takimi jak CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) i ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Posiada tytuł Honorable member of the Federation of Auditors, Accountants and Financial Managers of Georgia oraz tytuł Ambasadora Kodeksu Etyki Zawodowej w Rachunkowości z numerem 1. Dla praktyki wykonuje ekspertyzy wymagające profesjonalnej wiedzy z obszaru rachunkowości finansowej i zarządczej.

Od 2018 r. przewodniczy Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Wróć na stronę główną