Agnieszka Stachniak

Agnieszka Stachniak

Zastępca dyrektora w Departamencie Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów

Zastępca dyrektora w Departamencie Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów, gdzie odpowiada za kwestie regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej. Jest również przewodniczącą Komitetu Standardów Rachunkowości. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu przepisów prawnych oraz standardów w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i rewizji finansowej, a także we współpracy międzynarodowej we wskazanych obszarach. Jest członkiem Grupy Doradczej działającej przy Radzie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego (IPSASB Consultative Adisory Group) oraz reprezentantem Polski w komitetach i grupach roboczych UE zajmujących się rachunkowością i rewizją finansową. Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Ukończyła studia na Uniwersytecie Łódzkim oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej. Jest biegłym rewidentem oraz doktorantką Akademii Leona Koźmińskiego.

Wróć na stronę główną