Agnieszka Stachniak

Agnieszka Stachniak

zastępca dyrektora w Departamencie Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów

Zastępca dyrektora w Departamencie Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów, gdzie odpowiada za kwestie regulacji prawnych w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Jest również przewodniczącą Komitetu Standardów Rachunkowości. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu przepisów prawnych oraz standardów w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i rewizji finansowej, a także we współpracy międzynarodowej we wskazanych obszarach. Jest członkiem Grupy Doradczej działającej przy Radzie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego (IPSASB Consultative Advisory Group) oraz reprezentantem Polski w komitetach i grupach roboczych UE zajmujących się rachunkowością i rewizją finansową. Ukończyła studia w zakresie rachunkowości na Uniwersytecie Łódzkim oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej. Jest biegłym rewidentem.

 

Wróć na stronę główną