Agnieszka Müller-Grządka

Agnieszka Müller-Grządka

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Biegły rewident, FCCA – dyrektor w dziale audytu w KPMG, w firmie od 25 lat. Obecnie w dziale wsparcia zawodowego – zajmuje się sprawami regulacyjnymi i standardami zawodowymi. Badała sprawozdania finansowe wielu podmiotów gospodarczych, w tym notowanych na polskiej giełdzie, a także wielu spółek należących do największych grup międzynarodowych.

Aktywny członek samorządu biegłych rewidentów. W okresie 2007-2011 członek Komisji KRBR ds. standardów rewizji finansowej, a następnie w latach 2007-2015 członek Komisji KRBR do opiniowania aktów prawnych.  W latach 2015-2019 czynnie współpracowała z Komisją ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów, w tym jako członek zespołów roboczych m.in. w zakresie tłumaczeń i wdrażania międzynarodowych standardów, e-sprawozdawczości, a także opracowania standardu usług pokrewnych w związku z transakcjami papierami wartościowymi KSUP 4401PL.

W kadencji 2019-2023 członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz członek Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów, zajmującej się m.in. polonizacją Międzynarodowych Standardów Zarządzania Jakością oraz przygotowaniem dla mniejszych firm audytorskich przykładowego Systemu Wewnętrznej Kontroli Jakości, będącego formą wsparcia biegłych rewidentów we wdrożeniu nowych standardów jakości.

W kadencji 2023-2027 członek KRBR oraz Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów,  Komisji do monitorowania i opiniowania aktów prawnych oraz Komisja organizacyjno-programowa ds. Dorocznej Konferencji Audytingu.

Wróć na stronę główną