Agnieszka Gontarek

Agnieszka Gontarek

Dyrektor Działu Emitentów, GPW

Dyrektor Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., odpowiedzialnego m.in. za proces dopuszczania i wprowadzania papierów wartościowych na wszystkie rynki GPW i nadzór sprawowany przez GPW nad emitentami zakresie wypełniania przez nich obowiązków informacyjnych, a także za corporate governance w spółkach notowanych. Kieruje pracami działającego przy GPW Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego. Od 2016 do 2018 r. prezes zarządu BondSpot S.A., wcześniej (2013-2016) członek rady nadzorczej BondSpot S.A. W latach 1998-2007 pracownik urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie Komisji Nadzoru Finansowego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW i podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości. Słuchaczka International Institute for Securities Market Development w Waszyngtonie. Współautorka komentarza do ustawy o ofercie publicznej (pod red. prof. Marka Michalskiego, wyd. Beck 2014 r.). Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca prawa papierów wartościowych i regulacji unijnych, przede wszystkim z zakresu obowiązków informacyjnych emitentów i ich akcjonariuszy oraz corporate governance.

Wróć na stronę główną