Agnieszka Gontarek

Agnieszka Gontarek

Dyrektor Działu Emitentów, GPW

Dyrektor Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (od 2008 r.), odpowiedzialnego m.in. za proces dopuszczania papierów wartościowych na rynki GPW i nadzór nad emitentami w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, a także zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Kieruje pracami działającego przy GPW Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego. Redaktorka Dobrych Praktyk 2016 oraz Dobrych Praktyk 2021. Od 2016 do 2018 r. prezes zarządu BondSpot S.A., wcześniej (2013-2016) członek rady nadzorczej BondSpot S.A. W latach 1998-2007 pracownik urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie Komisji Nadzoru Finansowego, m.in. kolejno na stanowiskach naczelnika wydziału w Departamencie Nadzoru Rynku i zastępcy dyrektora Departamentu Nadzoru Obrotu.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW i podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości, w trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczka wielu krajowych i zagranicznych programów szkoleniowych oraz zespołów eksperckich w obszarze rynku kapitałowego. Współautorka komentarza do ustawy o ofercie publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca prawa papierów wartościowych i regulacji unijnych, przede wszystkim z zakresu obowiązków informacyjnych emitentów i ich akcjonariuszy oraz corporate governance.

Wróć na stronę główną