Agnieszka Gajewska

Agnieszka Gajewska

biegły rewident, Wiceprezes O/O w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Biegły rewident, Wiceprezes O/O w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Członek Zarządu Głównego SKwP, Prezes Zarządu MAKTE Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o.o., W latach 2015-2019 Prezes OR w Warszawie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, Członek Komisji Szkoleniowych w PIBR i SKwP;

Posiada tytuł Magistra Ekonomii na wydziale Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej, ukończyła program ACCA Międzynarodowa Sprawozdawczość Finansowa, posiada Certyfikat uprawniający do prowadzenia Ewidencji Papierów Wartościowych w instytucjach finansowych.

Wieloletni wykładowca w: Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów, Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Białostockim, Infor, Polexpert. Realizuje szkolenia pod indywidualne zapotrzebowanie firm komercyjnych według autorskiego programu i potrzeb Klienta. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu sprawozdawczości, rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej oraz zarządzania finansami. Autorka materiałów szkoleniowych oraz artykułów z dziedziny finansów i rachunkowości.

W przeszłości związana z Giełdą Papierów Wartościowych, pracując w Biurze Maklerskim nadzorowała ewidencję i obrót papierami wartościowymi, współtwórca Systemu Zarządzania „Symfonia” 1994-2005, konsultant systemu Datev do Badania Sprawozdań Finansowych oraz do audytu podatkowego. Wdrażała organizację księgowości w kilkuset spółkach, w tym giełdowych (systemy IT, plany kont, schematy organizacyjne, zarządzanie, wdrażanie oprogramowania, polityka rachunkowości, elektroniczny obieg dokumentów itp., doradztwo w zarządzaniu finansami) jako główny księgowy, dyrektor finansowy lub członek zarządu; współpracowała przy prospektach emisyjnych, procesach wprowadzania spółek do publicznego obrotu.

Przeprowadza badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, doradza w procesach połączenia, podziałów i przekształceń podmiotów gospodarczych.

Specjalizuje się w nowoczesnych technologiach m.in. dokumentacji elektronicznej, wdrażaniu JPK, e-sprawozdań, automatyzacji sporządzania konsolidacji w oparciu o pliki JPK i e-sprawozdania.

Wróć na stronę główną