Jarosław Dac

Jarosław Dac

Partner EY

Biegły rewident z ponad 20 letnią praktyką, partner EY odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem dla Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, Lider zespołu ds. systemu kontroli jakości EY w Polsce a także partner odpowiedzialny za kwestie regulacyjne.