Aktualności2017

 • Zakończyła się XXI Doroczna Konferencja Audytingu

  Przeszło tysiąc osób wzięło udział w XXI Dorocznej Konferencji Auditingu, po raz pierwszy w historii cyklu zorganizowanej w formule zdalnej. Kilkunastu ekspertów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz gości, w tym kierownictwo Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, dyskutowało na temat „Szans i wyzwań dla Firm Audytorskich i samorządu zawodowego w dobie kryzysu gospodarczego”. Konferencję otworzyła Barbara Misterska-Dragan, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

  Czytaj więcej
  XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
 • XX jubileuszowa konferencja DKA – podsumowanie

  Zakończyła się XX Doroczna Konferencja Audytingu przeprowadzona pod hasłem „Biegły rewident w świetle zmian. Etyka, regulacja, digitalizacja”. Jubileuszowa edycja była okazją do wymiany poglądów i doświadczeń między przedstawicielami środowiska oraz do przedstawienia planów samorządu na najbliższy rok. Przez trzy dni, w ramach siedmiu sesji plenarnych, 30 ekspertów dzieliło się z uczestnikami konferencji swoim doświadczeniem, spostrzeżeniami na temat sytuacji i zmian

  Czytaj więcej
  XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
 • Nie bójmy się techniki, myślenia nie da się zastąpić – podsumowanie XVIII DKA

  To była wyjątkowa konferencja, praktyczna i biznesowa. Wyniesiemy z tych trzech dni nieprzeliczone pomysły i inspiracje – podsumował XVIII DKA Krzysztof Burnos, prezes PIBR. Co składa się na nasze długofalowe bezpieczeństwo, o którym mowa w haśle konferencji? – zastanawiał się Krzysztof Burnos podczas wspólnego z przewodniczącymi poszczególnych sesji plenarnych podsumowania tegorocznej Konferencji Audytingu. I wyliczał: zdolność przyciągania młodych pokoleń, wyjście z niszy

  Czytaj więcej
  XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
 • 1579 modeli biznesowych

  – Opowiadając o tym, jak rozwijały się ich firmy, nasi rozmówcy nie odnoszą się do obowiązującej w danym momencie regulacji, tylko do własnych wizji i potrzeb klientów – zauważyła Ewa Sowińska, podsumowując prowadzone przez siebie i Andrzeja Karpiaka rozmowy o modelach biznesowych firm audytorskich. Tę część panelu rozpoczął Jan Letkiewicz, który opowiedział o początkach i rozwoju Grant Thornton Frąckowiak. Podkreślał,

  Czytaj więcej
  XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
 • Audytorzy muszą coraz szerzej widzieć swoją misję

  Nowe usługi. Nowe technologie. Nowe oczekiwania klientów. To tylko część wyzwań, przed którymi stoją firmy audytorskie. Moderatorzy ostatniej debaty podczas DKA – Ewa Sowińska i Andrzej Karpiak – zachęcali do refleksji nad przyszłym modelem biznesowym firmy audytorskiej. Jak mówił dr Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, poszukując odpowiedzi na pytanie o kierunki rozwoju swojej działalności biegli rewidenci powinni próbować

  Czytaj więcej
  XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
 • Nowy model biznesowy firmy audytorskiej pilnie poszukiwany

  Nowe usługi. Nowe technologie. Nowe oczekiwania klientów. Nowe grupy interesariuszy. Nowe pokolenia przyszłych biegłych rewidentów – to problemy, którym poświęcony został środowy panel dyskusyjny Dorocznej Konferencji Audytingu. – Firmy audytorskie stoją przed wieloma wyzwaniami, wymagającymi od nich głębokich zmian nie tylko organizacyjnych, ale też w sposobie myślenia. To oznacza, że nie wystarczy zastanawiać się nad rozwiązaniami poszczególnych kwestii – potrzeba

  Czytaj więcej
  XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
 • Różnorodność i rozwój: tego oczekują kandydaci na biegłych rewidentów

  Podczas panelu “Model biznesowy firmy audytorskiej” swój premierowy pokaz miał krótki film, w którym kandydaci do zawodu biegłego rewidenta opowiadają, dlaczego wybrali tę profesję, jaka jest ich wymarzona firma audytorska i czego oczekują od swoich mentorów. We wszystkich wypowiedziach powtarzał się wątek różnorodności i braku rutyny jako tych czynników, które przyciągnęły młodych ludzi do audytu. Możliwość stałej nauki i doskonalenia

  Czytaj więcej
  XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
 • Nie tylko surowe przepisy motywują biegłych rewidentów do rzetelności

  Odpowiedzialność biegłego rewidenta i firm audytorskich – jak asekurować ryzyko? Jak w obecnych warunkach zabezpieczyć się przed tym ryzykiem – zastanawiali się uczestnicy debaty prowadzonej w drugim dniu DKA przez Ewę Jakubczyk-Cały. Ewa Jakubczyk-Cały Wstęp do dyskusji stanowiła prezentacja radczyni prawnej dr Iwony Gębusi, która wymieniła długi katalog kar przewidzianych dla biegłych rewidentów w nowej ustawie. Jak mówili paneliści, mimo

  Czytaj więcej
  XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
 • Standardy i normy dobrze służą biegłym rewidentom

  Wdrożenie Międzynarodowych Standardów Badania, mimo że jest wyzwaniem dla wielu audytorów, może przyczynić się do poprawy konkurencyjności na tym rynku oraz jakości usług – stwierdziła prof. Dorota Dobija z Akademii Koźmińskiego w referacie otwierającym panel poświęcony tej tematyce. A prowadząca dyskusję Barbara Misterska-Dragan postawiła przed jej uczestnikami pytanie, czy wdrażanie MSB jest ewolucją czy rewolucją w rewizji finansowej.  Jak podkreślała

  Czytaj więcej
  XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
 • Inne usługi? Jest wielki potencjał, a podstawa to zaufanie klientów

  Rynek potrzebuje waszych dodatkowych usług, jest gdzie szukać wartości dodanej dla klientów! – apelował do biegłych rewidentów Andre Helin, prezes BDO Polska, podczas panelu “Nowe usługi biegłych rewidentów”. I wskazał cztery przykładowe obszary, które powinni zagospodarować: zintegrowane sprawozdania finansowe, proste przeglądy bilansowe, przeglądy podatkowe oraz kwestie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informatycznego. od l.: Ernest Podgórski, Andre Helin Istnieje wielka

  Czytaj więcej
  XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
 • Warto budować reputację. PR tego nie załatwi

  Stara maksyma mówi, że reputację buduje się latami, a stracić można ją w jednej chwili – mówi Anna Krajewska, członek zarządu NBS Comunications, firmy zajmującej się PR finansowym i relacjami inwestorskimi. W debacie poświęconej odpowiedzialności biegłych rewidentów podkreślała, że o reputację należy zabiegać, dbać o nią i nie oczekiwać, że załatwią to za nas specjaliści do wizerunku. Jak podkreślała podczas

  Czytaj więcej
  XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
 • Nowa ustawa, nowa nazwa, nowe logo samorządu

  Wydarzenia, jakie zaszły w środowisku biegłych rewidentów i w ich otoczeniu w minionym roku były tematem dyskusji środowiskowej zorganizowanej w pierwszym dniu Dorocznej Konferencji Audytingu. Rozmawiano o zmianach w prawie, o kolejnych etapach wdrażania MSB, o rozwoju edukacji zawodowej. Dyskusje takie stały się już tradycją tych konferencji. W tym roku tematem, który wywoływał najwięcej emocji, było wejście w życie nowej

  Czytaj więcej
  XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
 • Damian Cieślik zwycięzcą konkursu na najlepszą pracę magisterską

  Damian Cieślik, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego otrzymał drugą nagrodę (pierwszej nie przyznano) w konkursie na najlepsze prace magisterskie z zakresu rewizji finansowej, organizowanym przez Akademicką Fundację Rachunkowości i Audytu im.  Piotra Rojka i Polską Izbę Biegłych Rewidentów. od prawej: Damian Cieślik, Barbara Leżańska, Joanna Niedzielska Oraz Krzysztof Burnos, prof. Joanna Wielgórska-Leszczyńska (przewodnicząca kapituły konkursu), Władysław Fałowski, Anna Kazirod (wiceprezes

  Czytaj więcej
  XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
 • Zasłużeni biegli rewidenci uhonorowani medalami

  Tradycyjnie już podczas Dorocznych Konferencji Audytingu najbardziej zasłużonym biegłym rewidentom wręczane są medale Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Podczas wieczornej gali we wtorek 17 października 2017 r. otrzymało je 10 osób. Medale otrzymali (na zdjęciu od lewej): Janusz Czyż, Romuald Jankowski, Mirosław Kośmider, Irena Kucharewicz, Józef Kuszneruk, Krystyna Sakson, Ewa Sowińska, Teresa Stańska, Stefan Wójcicki oraz pośmiertnie Izabela Maciejewska (w jej

  Czytaj więcej
  XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
 • Czy mniejsi przetrwają? Zbyt wcześnie na ocenę skutków reformy audytu

  Trudno na razie ocenić wpływ na rynek wdrożenia nowej dyrektywy i rozporządzenia o audycie. Brak jednak dowodów, by pomogły one mniejszym podmiotom zwiększyć swój udział w rynku – mówił podczas pierwszego panelu Andrew Hobbs, partner EY. Prowadzony przez Monikę Kaczorek panel otwierający XVIII DKA poświęcony był europejskim doświadczeniom wdrażania znowelizowanej dyrektywy o badaniu sprawozdań finansowych. Maria Rzepnikowska, wiceprzewodnicząca Accountancy Europe,

  Czytaj więcej
  XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
 • Jarosław Dac: technologia zmusi nas do całościowej analizy danych

  Nowe technologie niewątpliwie zmienią wykonywanie naszego zawodu i będzie to szybciej niż później – twierdzi Jarosław Dac, partner w EY. Jak mówi, żmudne wertowanie papierowych dokumentów zastąpione zostanie przez wykonywaną przez komputery całościową analizę danych. Jak mówi, dzięki narzędziom informatycznym i podejściu do danych jako do źródła informacji w dużym stopniu tradycyjne testowanie, oparte na przeglądaniu dokumentów zostanie zastąpione analizą

  Czytaj więcej
  XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
 • Andre Helin: nowe technologie zmuszą nas do szybszej pracy

  Nie ulega wątpliwości, że błyskawicznie postępujący proces cyfryzacji wiele zmieni w życiu i pracy księgowych i biegłych rewidentów – twierdzi dr Andre Helin, prezes BDO. I dodaje, że biegli rewidenci w przyszłości będą musieli pracować niemal w czasie rzeczywistym. Jak mówił podczas panelu poświęconego nowym i innym niż dotychczas usługom biegłych rewidentów, z przeprowadzonych niedawno w Danii badań wynika, że

  Czytaj więcej
  XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
 • K. Burnos na otwarcie XVIII DKA: fundamentalne zmiany w naszym zawodzie

  Bezprecedensowe zmiany w zawodzie biegłego Wyjątkowość tegorocznej konferencji wynika nie tylko z rekordowej frekwencji czy wpisania w obchody jubileuszu 25-lecia naszego samorządu, ale przede wszystkim z tego, że spotykamy się w momencie bezprecedensowego nagromadzenia czynników, fundamentalnie zmieniających nasz zawód. W ostatnich miesiącach najwięcej uwagi poświęciliśmy oczywiście nowej ustawie o biegłych rewidentach. Podkreśliła ona to, co nie było wypowiedziane tak klarownie

  Czytaj więcej
  XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
 • Hilde Blomme: przyszłość audytu to także atesty podatkowe i wykrywanie przestępstw

  Audytorzy muszą stale udowadniać, że posiadają umiejętności przydatne gospodarce i społeczeństwu – twierdzi Hilde Blomme, zastępca dyrektora naczelnego Accountancy Europe. I dodaje że obecny czas stawia przed biegłymi rewidentami wiele nowych wyzwań w tym zakresie, ale także otwiera szereg nie znanych dotychczas możliwości. Mówiąc o wyzwaniach wskazywała m.in. na wzrost kosztów działalności audytorskiej, presję cenową, nadawanie audytowi coraz bardziej rynkowego

  Czytaj więcej
  XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
 • Martin Manuzi: Technologia zmieni pracę księgowych i audytorów

  Bardzo szybkie zmiany technologiczne to jedno z największych wyzwań stojących obecnie przed biegłymi rewidentami – twierdzi Martin Manuzi, dyrektor regionalny ICAEW. Jak podkreśla, ta podróż audytorów dopiero się zaczyna i niewiele wiadomo, jak ona będzie przebiegać w przyszłości. – To tempo zmian jest ogromne, ale nasze zdolności adaptacyjne do tego wszystkiego też są duże. Chodzi więc o to, żebyśmy efektywnie

  Czytaj więcej
  XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
 • KRZYSZTOF BURNOS NA ZAKOŃCZENIE XVII DKA: REGULACJE I STANDARDY SĄ ODPOWIEDZIĄ NA RYZYKO

  – Ryzyko jest obecne w każdym obszarze funkcjonowania gospodarki, przedsiębiorstwa, firmy audytorskiej. Ryzyko i szanse tkwią w modelu biznesowym firm audytorskich. Tkwią w otoczeniu – mówił Krzysztof Burnos, prezes KRBR, na zakończenie XVII Dorocznej Konferencji Audytingu. Jak zaznaczał jednak, zmieniające się regulacje to jego zdaniem odpowiedź na niepewność. – W gruncie rzeczy standardy i regulacje są odpowiedzią na ryzyko –

  Czytaj więcej
  XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
 • MNIEJ ZNANE PASJE ZNANYCH LUDZI. SPOTKANIE AUTORSKIE Z PROF. DARIUSZEM FILAREM

  Uczestnicy tegorocznej Konferencji Audytingu mogli wziąć udział w spotkaniu autorskim z prof. Dariuszem Filarem. Spotkanie było poświęcone jego książce „Drugie wejrzenie”. Rozmowę z autorem prowadziła Dorota Sobieniecka-Kańska, Dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu. „Drugie wejrzenie” to nie kolejna publikacja ekonomiczna prof. Dariusza Filara, ale jego nowa powieść obyczajowa. Dariusz Filar, w osobie Krzysztofa (takie imię nosi jego bohater), zmierzył się w swojej

  Czytaj więcej
  XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
 • POLITYKI I PROCEDURY – NOWE WYZWANIA PRZED FIRMAMI AUDYTORSKIMI

  Polityka i procedury w zakresie systemu wewnętrznej kontroli jakości, ocena obszarów ryzyka podczas prowadzenia badań oraz nowe zasady traktowania pracowników i podwykonawców – to zasadnicze problemy, jakie były omawiane podczas panelu: Firmy audytorskie w nowej praktyce regulacyjnej. Jak podkreślała prowadząca ten panel wiceprezes KRBR Barbara Misterska-Dragan, mimo iż nowa ustawa nie została jeszcze uchwalona, to na podstawie projektu już można zorientować się, jak należy przygotowywać się

  Czytaj więcej
  XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
 • RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ – JAK UNIKNĄĆ SIECI ZASTAWIONYCH NA BIEGŁEGO REWIDENTA

  Praca biegłych rewidentów służy wykrywaniu ryzyk w firmach, a jednocześnie każdy biegły rewident w swojej pracy jest sam narażony jest na wiele zagrożeń –  taka konkluzja zdominowała dyskusję w ramach panelu „Ryzyko w pracy biegłego rewidenta”. Eksperci uczestniczący w tej debacie mówili zarówno o konkretnych ryzykach występujących podczas badania sprawozdań finansowych jak o sposobach zapobiegania tym zagrożeniom. Jednym z uczestników

  Czytaj więcej
  XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
 • EKONOMIŚCI: UWAŻAJCIE NA MAKROEKONOMIĘ I GEOPOLITYKĘ

  Obraz nie był jasny, a po naszych prezentacjach stał się jeszcze bardziej zaciemniony – tak prof. Aldona Kamela-Sowińska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu skomentowała przebieg panelu poświęconego wpływowi geopolitycznych i makroekonomicznych uwarunkowań rozwoju gospodarczego na badanie sprawozdań finansowych. Ale od razu dodała, że był to świadomy zabieg mający zachęcić uczestników DKA do niekonwencjonalnego spojrzenia na konteksty swojej pracy. Wybór tego tematu

  Czytaj więcej
  XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
 • JAK CHRONIĆ DANE FINANSOWO-KSIĘGOWE W ERZE CYFRYZACJI?

  Problemy związane z ochroną danych finansowo-księgowych będą w przyszłości nabierały na znaczeniu. Coraz więcej dokumentów tworzonych jest w formie elektronicznej, a liczba przestępstw cyfrowych wzrasta z roku na rok. Jak zatem uchronić dane przedsiębiorstwa? Jakie procedury wdrożyć i kto odpowiada za bezpieczeństwo danych w firmie? W końcu, czy audytorzy mają tu rolę do odegrania? O tym rozmawiali uczestnicy panelu „Bezpieczeństwo

  Czytaj więcej
  XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
 • UCZESTNICY PANELU ODPOWIADALI NA PYTANIA O RYZYKO W PRACY BIEGŁEGO

  Biegły rewident wie, że nie jest w stanie zabezpieczyć się w 100 procentach od ryzyka wykonywania zawodu, jednocześnie nie zależy mu na wypłacie odszkodowania. To wyniki głosowania uczestników panelu „Ryzyko w pracy biegłego rewidenta” prowadzonego przez Ewę Sowińską i Macieja Ostrowskiego. Co jeszcze biegli rewidenci myślą o ryzyku? Ryzyko regulacyjne poza podium listy największych ryzyk Zdaniem większości uczestników konferencji w

  Czytaj więcej
  XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
 • MARTA OBŁĄKOWSKA NAGRODZONA ZA PRACĘ O REWIZJI FINANSOWEJ

  Podczas tegorocznej gali po raz kolejny wręczono nagrodę dla studentów – autorów najlepszych prac magisterskich z dziedziny rewizji finansowej. Konkurs na najlepszą pracę został zorganizowany wspólnie przez: Akademicką Fundację Rachunkowości i Audytu im. Piotra Rojka oraz Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Konkurs odbył się po raz drugi. Patronatem objęło go Ministerstwo Finansów. Laureatkę konkursu przedstawiła Magdalena Rojek, prezes Fundacji oraz Przewodnicząca

  Czytaj więcej
  XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
 • ZNAMY ABSOLWENTÓW AKADEMII TRENERÓW

  W trakcie uroczystej kolacji wyróżniono osoby, które uczestniczyły w projekcie „Szkolenie szkolących – podnoszenie kompetencji trenerskich” organizowanym z inicjatywy Komisji ds. szkoleń pod przewodnictwem Ewy Sowińskiej, przewodniczącej Komisji i zastępcy prezesa KRBR. Uczestnikami Akademii Trenera byli: Gabriella Ballion, Alina Barcikowska, Beata Florek, Regina Frąckowiak, Dorota Kania, Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos, Barbara Misterska-Dragan, Grzegorz Oszczypała, Bożena Pawłowska-Krawczyk, Witold Polański, Jadwiga Szczotka i Piotr

  Czytaj więcej
  XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
 • WRĘCZONO NOMINACJE UCZESTNIKOM GRUPY DS. WDROŻENIA MSE 8

  W tym roku po raz pierwszy Doroczna Konferencja Audytingu była miejscem wręczenia nominacji osobom powołanym w skład Grupy ds. Wdrażania Międzynarodowego Standardu Edukacji 8. Nominacje wręczyła lider projektu Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR i przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń oraz Krzysztof Burnos, prezes KRBR. W pracach grupy udział wezmą: Dorota Będziak, Teresa Cebrowska, Jacek Gdański, Andrzej Karpiak, Adam Kęsik, Tomasz Konieczny,

  Czytaj więcej
  XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
 • PO RAZ SZÓSTY WRĘCZONO MEDALE KIBR

  – Dzisiejszy wieczór jest wspaniałą okazją do kolejnego spotkania uczestników Dorocznej Konferencji Audytingu. A także, po raz kolejny już, to tradycja, aby uhonorować medalami Krajowej Izby Biegłych Rewidentów osoby zasłużone dla rozwoju rewizji finansowej i rachunkowości – mówił prowadzący galę Marek Sierocki. Medale zostały ustanowione w 2012 r. i są wręczane osobom, które mają szczególne zasługi i osiągnięcia na rzecz

  Czytaj więcej
  XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
 • DYSKUSJA ŚRODOWISKOWA O USTAWIE, STANDARDACH, SZKOLENIACH I PROMOCJI

  Kształt przygotowywanej ustawy o biegłych rewidentach, przygotowania do stosowania w praktyce Międzynarodowych Standardów Badania, zmiany w polityce edukacyjnej samorządu i rosnąca aktywność KIBR w promowaniu zawodu – takie tematy zdominowały zorganizowaną podczas DKA Debatę Środowiskową. Jak podkreślał prezes KRBR Krzysztof Burnos, takie dyskusje stają się tradycją tych konferencji. Pierwsza odbyła się w ubiegłym roku i od razu uznana została za dobrą formę

  Czytaj więcej
  XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
 • MF: ZA TYDZIEŃ RZĄD ZACZNIE PRACE NAD USTAWĄ

    Prace legislacyjne związane z wdrożeniem przepisów reformy unijnej do krajowego porządku prawnego są w toku. Projekt nowej ustawy o biegłych rewidentach został skierowany do prac w Komitecie Stałym Rady Ministrów, który ma nim zająć się w poniedziałek 24 października br. – poinformował Wiesław Janczyk, wiceminister finansów, przewodniczący Komisji Nadzoru Audytowego. Wyraził też nadzieję, że projektem tym wkrótce zajmie się

  Czytaj więcej
  XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
 • UCZESTNICY XVII DOROCZNEJ KONFERENCJI AUDYTINGU

  Uczestnicy XVII Dorocznej Konferencji Audytingu podczas uroczystej gali

  Czytaj więcej
  XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
 • WERNISAŻ PRAC BIEGŁYCH REWIDENTÓW SENIORÓW NA XVII DKA

  Uczestnicy tegorocznej edycji konferencji mogą obejrzeć wystawę prac łódzkich seniorów zaproszonych do udziału w projekcie „Rekreacja”. Biegli rewidenci-seniorzy z regionu łódzkiego i gdańskiego zostali zaproszeni na warsztaty twórcze, w trakcie których uczyli się malować obrazy. – Nie ukrywam, że mieliśmy obawy, jak warsztaty zostaną odebrane przez seniorów, ale już po chwili wiedzieliśmy, że warto było je zorganizować – powiedziała Agnieszka

  Czytaj więcej
  XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
 • WAŻNA KSIĄŻKA O BADANIU MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

  Przybliżenie kwestii związanych z wykorzystaniem nowych standardów do badania sprawozdań mniejszych jednostek, które dominują w polskiej gospodarce – to zadanie, jakie postawił przed sobą Waldemar K. Lachowski, autor książki pt. Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek. Prezentacja nowej publikacji, wydanej przez Centrum Edukacji KIBR, odbyła się podczas XVII Dorocznej Konferencji Audytingu. Jak podkreśla w przedmowie autor, wymogi standardów są takie

  Czytaj więcej
  XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
 • REFORMA AUDYTU. I CO DALEJ? RELACJA Z I PANELU XVII DOROCZNEJ KONFERENCJI AUDYTINGU

    Środowisko biegłych rewidentów jest u progu dużych zmian. Trwają prace nad ustawą regulującą zawód, w życie wchodzą nowe standardy badania, zmieni się też zakres komunikacji audytora z firmą oraz zasady nadzoru nad profesją. O tym, co się zmieni i jak się przygotować rozmawiali uczestnicy pierwszego panelu dyskusyjnego tegorocznej Konferencji Audytingu. Moderatorem dyskusji była Monika Kaczorek, członek KRBR.  Prace nad nową

  Czytaj więcej
  XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
 • PETR KRIZ: DOBRE WDROŻENIE UNIJNYCH PRZEPISÓW TO PROBLEM STRATEGICZNY

    Pracujemy obecnie wspólnie z naszymi członkami oraz z Komisją Europejską nad tym, by promować powstanie równych we wszystkich państwach szans funkcjonowania firm audytorskich w związku z wdrażaniem nowych regulacji dotyczących rewizji finansowej – powiedział Petr Kriz, prezes Federacji Europejskich Księgowych (FEE). Występując podczas inauguracji XVII Dorocznej Konferencji Audytingu mówił, że od czasu przegłosowania unijnych regulacji FEE przygotowała już całą serię

  Czytaj więcej
  XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
 • KRZYSZTOF BURNOS NA OTWARCIU XVII DKA: RYZYKO CORAZ WAŻNIEJSZYM CZYNNIKIEM AUDYTU

  Kształt standardów i zakres regulacji, a także zachowania rynku uwarunkowane są szeroko rozumianymi czynnikami ryzyka – tak Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów uzasadniał wybór tematu przewodniego XVII Dorocznej Konferencji Audytingu: Standardy, regulacje, rynek – czy czeka nas nowa praktyka rewizji finansowej. Jak podkreślał szef samorządu w wystąpieniu otwierającym konferencję, koncepcja zarządzania przez ryzyko przeniosła się ze sfery biznesowej do sfery

  Czytaj więcej
  XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU