pierwsza

XIX

DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU 

Już w październiku

Eksperci


Konferencja po raz kolejny stworzy forum do dyskusji między biegłymi rewidentami, regulatorem, nadzorcą i przedsiębiorcami. Do przedstawienia swojego stanowiska i udziału w sesjach plenarnych zaproszeni zostali przedstawiciele środowiska biegłych rewidentów, świata biznesu oraz wybitni ekonomiści.

Hotel Warszawianka, Jachranka 77, 05-140 Serock

www.warszawianka.pl