Ewa Sowińska

Ewa Sowińska

Zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Biegły rewident z ponad 20 letnim stażem pracy w firmach audytorskich.
Zastępcą Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
Partner ESO Audit od 1 października 2009 roku. Wcześniej Członek Zarządu PricewaterhouseCoopers.
Członek Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
Przewodnicząca Konwentu Pracodawców przy Sopockiej Szkole Wyższej.
Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów.
W latach 2014-215 była członkiem Zespołu do spraw Społecznej  Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Ministra Gospodarki.
W 2014 roku skończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i od tego czasu zajmuje się coaching’iem biznesu oraz life coaching’iem.
Prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
Członek jury konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze raporty społeczne.
Członek kapituły  XI edycji Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu.
Członek kapituły konkursu Dyrektor Finansowy Roku.
Członek Rady Programowej Open Eyes Economy Summit.
Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców.
Inicjatorka  wiele spotkań integrujących pomorskie środowisko biznesowe w tematach dotyczących humanizowania biznesu, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wspierania rozwoju talentów.
Należy do Gdańskiego Klubu Biznesu.

FUNKCJE i ROLE w PIBR

 • Od VI 2015 roku nadal zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
 • Od VI 2015 roku Przewodnicząca Komisji ds. szkoleń KRBR.
 • Od VI 2015 roku nadal członek Komisji ds. komunikacji KRBR.
 • Od 2015 – Odpowiedzialna w imieniu KRBR działanie Centrum Edukacji KIBR.
 • Od 2015 – koordynuje działania KIBR w sprawie CSR.
 • Od XII 2016 Przewodnicząca Grupy ds. wdrożenia MSE8.
 • W latach 2015-2016 KOORDYNOWAŁA I INSPIROWAŁA wiele projektów finansowanych ze środków Banku Światowego – Szkolenia MSB w praktyce, Szkolenia z innych usług BR, Akademia Trenera, projekty w kwestii jakości szkoleń ODZ, broszura dla kandydatów na BR, Projekty dla KE, Liderzy MSB, ICAS.
 • Koordynuje Projekt edukacyjny Common Content – ujednolicenie w Europie podstaw edukacyjnych kandydatów na BR.
 • W kadencji 2011-2015 członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
 • W kadencji 2011-2015 członek Komitetu organizacyjnego DKA.
 • W kadencji 2011-2015 członek zespołu ds. organizacji Ogólnopolskiej Konferencji KIBR Audyt dla bezpieczeństwa i rozwoju biznesu.
 • W kadencji 2007-2011 członek Krajowej Komisji Nadzoru.
 • W kadencji 2007-2011 członek Regionalnej Rady KIBR w Gdańsku.
 • W kadencji 2004-2007 – członek Komisji do opiniowania aktów prawnych KRBR.

Wróć na stronę główną