XX jubileuszowa konferencja DKA – podsumowanie

XX jubileuszowa konferencja DKA – podsumowanie

Zakończyła się XX Doroczna Konferencja Audytingu przeprowadzona pod hasłem „Biegły rewident w świetle zmian. Etyka, regulacja, digitalizacja”. Jubileuszowa edycja była okazją do wymiany poglądów i doświadczeń między przedstawicielami środowiska oraz do przedstawienia planów samorządu na najbliższy rok.

Przez trzy dni, w ramach siedmiu sesji plenarnych, 30 ekspertów dzieliło się z uczestnikami konferencji swoim doświadczeniem, spostrzeżeniami na temat sytuacji i zmian w branży, także w ujęciu międzynarodowym.

Wydarzenie zainaugurowała prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Barbara Misterska-Dragan, witając serdecznie przybyłych gości. Odczytano list od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Audytowego – Piotra Nowaka, skierowany do uczestników konferencji. Głos zabrali także: Justyna Adamczyk – Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów, Paweł Rudolf, p.o. Dyrektora Zarządzającego Pionem Nadzoru Bankowego w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Wśród mówców znaleźli się także: Ingrida Latimira – Zastępca Prezesa Łotewskiej Izby Biegłych Rewidentów, Jerzy Koniecki – Prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz profesor Elżbieta Mączyńska – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Swoją obecnością konferencję zaszczycił Florin Toma – prezes Accountancy Europe.

W trakcie pierwszego dnia konferencji zostały wręczone medale za szczególne osiągnięcia na rzecz wzrostu prestiżu i zaufania do zawodu biegłego rewidenta oraz na polu rewizji finansowej i/lub rachunkowości oraz specjalne jubileuszowe wyróżnienia – gwiazdy DKA dla najwytrwalszych, niezawodnych uczestników konferencji, którzy byli obecni na wszystkich dwudziestu konferencjach.

Program pierwszego dnia DKA obejmował dwie sesje panelowe, przygotowane przez Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów – Barbarę Misterską-Dragan oraz Zastępcę Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów – Monikę Kaczorek. W trakcie debat poruszono tematykę wyzwań zawodu biegłego rewidenta w perspektywie polskiej i międzynarodowej, omówiono także konsekwencje zmian prawnych wynikających ze zmiany ustawy o biegłych rewidentach.

Drugi dzień był zdecydowanie najintensywniejszy i obejmował aż cztery sesje plenarne oraz warsztaty, a także wieczorne spotkanie uczestników na uroczystej kolacji. W sesjach plenarnych Hanna Sztuczyńska przedstawiała gościom zastosowanie najnowszych technologii w elektronicznej sprawozdawczości. Następnie Agnieszka Wujek i Jarosław Dac omówili obowiązki biegłych rewidentów oraz publikacje organów nadzorujących rynek finansowy, które mają znaczenie dla zamknięcia 2019 r. Po południu Ernest Podgórski i Anna Sirocka przedstawili rolę przepisów prawa bilansowego i podatkowego w procesie badania. Ostatni panel poświęcony był etyce i jakości rewizji finansowej w kreowaniu wartości dla inwestorów, o czym rozmawiały Ewa Jakubczyk-Cały wraz z Joanną Żukowską-Kalitą. Zwieńczeniem drugiego dnia była uroczysta kolacja oraz występ Dariusza Kordka, który zaprezentował zgromadzonym gościom autorski program artystyczny.

Ostatniego dnia uczestnicy wzięli udział w sesji plenarnej, którą poprowadził Mirosław Szmigielski, Członek KRBR, przewodniczący Komisji do opiniowania aktów prawnych. Wraz z Członkami KRBR, Agnieszką Muller-Grządką i Janem Letkiewiczem, przybliżyli najważniejsze kwestie, które w nadchodzących miesiącach wpłyną na pracę biegłych rewidentów. Obecni goście mogli liczyć na podsumowanie znanych już standardów i procedur, wymienić się uwagami oraz zgłosić tematy, które w ich odczuciu wymagają dodatkowej interpretacji Ministerstwa Finansów. Barbara Misterska Dragan zapowiedziała, że aby ułatwić audytorom zorientowanie się w wymogach wewnętrznej kontroli przed 31 sierpnia 2020 r., zostanie opracowany materiał pomocniczy, który będzie udostępniony na stronie PIBR.

Konferencję zakończyły podziękowania Barbary Misterskiej Dragan dla wszystkich uczestników oraz wręczenie dyplomu uznania dla zastępcy prezesa KRBR – Moniki Kaczorek, Przewodniczącej Komisji ds. organizacyjno – programowej ds. XX Dorocznej Konferencji Audytingu.

Przez trzy dni 30 ekspertów dzieliło się swoją wiedzą i spostrzeżeniami z blisko 300 uczestnikami konferencji. Na zakończenie, nawiązując do tytułu konferencji, Monika Kaczorek podkreśliła, jak ważny dla przyszłości zawodu będzie rozwój informatyczny i stałe doskonalenie w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii.