WAŻNA KSIĄŻKA O BADANIU MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

WAŻNA KSIĄŻKA O BADANIU MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

Przybliżenie kwestii związanych z wykorzystaniem nowych standardów do badania sprawozdań mniejszych jednostek, które dominują w polskiej gospodarce – to zadanie, jakie postawił przed sobą Waldemar K. Lachowski, autor książki pt. Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek.

Prezentacja nowej publikacji, wydanej przez Centrum Edukacji KIBR, odbyła się podczas XVII Dorocznej Konferencji Audytingu.
Jak podkreśla w przedmowie autor, wymogi standardów są takie same bez względu na wielkość jednostki, której sprawozdania finansowe są przedmiotem badania. – Dzieje się tak dlatego, że “badanie jest badaniem” tzn. użytkownicy opinii z badania muszą mieć do nich zaufanie, niezależnie od tego, czy dotyczą sprawozdań finansowych dużych, czy też małych jednostek. Podstawowa metodyka badania, oparta o model ryzyka, jest taka sama. Konieczność dostosowania podejścia do specyfiki i rozmiaru klienta obowiązuje każdego biegłego rewidenta i żaden z nich nie jest zwolniony z wymogu posiadania wiedzy na temat wszystkich standardów – pisze Waldemar K. Lachowski.

Jak zauważa w recenzji książki dr Zdzisław Fedak, badanie jednostek małych i średnich jest nieco prostsze niż tych dużych. Ale od razu dodaje, że nie w pełni jest jasne, czy kryterium zakwalifikowania do takich jednostek stanowi ograniczoność zasobów rzeczowych i ludzkich, jakimi dysponują czy prostota i jednorodność transakcji, czy też skupienie w jednym ręku własności i zarządu. – Odpowiedzi, wskazówki i rady jak rozwiązać te i inne problemy stojące przed biegłym rewidentem badającym mniejsze jednostki zawiera ta książka – stwierdza dr Fedak.

Natomiast Antoni Kwasiborski w swojej recenzji pisze, że od dawna zastanawiał się, czy ktoś odważy się napisać książkę uwzględniającą zmodyfikowaną filozofię badania sprawozdań finansowych małych i średnich firm. – Szczególnie zważywszy, że ta modyfikacja to nie tylko kosmetyka, ale przede wszystkim przekucie w zasady konkretnych oczekiwań odbiorców sprawozdań finansowych – czytamy w recenzji. Zdaniem jej autora to trudne zadanie, ale Waldemar Lachowski podjął się go z sukcesem. Jak pisze Antoni Kwasiborski, książka ma wiele walorów predystynujących ją do zaliczenia w poczet trwałego dorobku w literaturze fachowej.

Na zdjęciu dyrektor Centrum Edukacji KIBR Paweł Tyszer podczas promocji książki

IMG_8971