UCZESTNICY PANELU ODPOWIADALI NA PYTANIA O RYZYKO W PRACY BIEGŁEGO

UCZESTNICY PANELU ODPOWIADALI NA PYTANIA O RYZYKO W PRACY BIEGŁEGO

IMG_9489

Biegły rewident wie, że nie jest w stanie zabezpieczyć się w 100 procentach od ryzyka wykonywania zawodu, jednocześnie nie zależy mu na wypłacie odszkodowania. To wyniki głosowania uczestników panelu „Ryzyko w pracy biegłego rewidenta” prowadzonego przez Ewę Sowińską i Macieja Ostrowskiego. Co jeszcze biegli rewidenci myślą o ryzyku?

Ryzyko regulacyjne poza podium listy największych ryzyk

Zdaniem większości uczestników konferencji w dorocznej globalnej analizie ryzyka Global Risk 2016 przygotowywanej przez Światowe Forum Ekonomiczne ryzyko regulacyjne znalazło się wśród 3 największych ryzyk. Tymczasem zdaniem panelu 80 międzynarodowych ekspertów forum jest ono dopiero na 6 miejscu w wynikach badania. Największe ryzyka według Raportu to: globalne migracje ludności na wielką skalę, brak wody, fiasko działań przeciwko skutkom zmian klimatu. Mimo to, jak zaznaczył Jerzy Podlewski, wiceprezes Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK – ryzyko regulacyjne jest ważne i nie można go lekceważyć. Z tym zdaniem zgadzają się także polscy menedżerowie, którzy biurokrację wskazywali jako główną barierę w rozwoju biznesu.

Biegły rewident wśród zawodów przyszłości

Czy w związku z tym Światowe Forum Ekonomiczna przedstawiło biegłych rewidentów wśród zawodów przyszłości? Tu zdania uczestników konferencji są podzielone. Niesłusznie, bo zdaniem Forum w przyszłości będzie duże zapotrzebowanie na usługi audytorów i analityków finansowych. – Na co dzień zalewa nas masa informacji finansowych, które z jednej strony trzeba będzie przeanalizować a z drugiej strony zapewnić o wiarygodności prezentowanych danych. Zajmą się tym właśnie audytorzy – mówiła Olga Petelczyc, wiceprezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych.

Czy biegły może zabezpieczyć się przed każdym ryzykiem?

Jak zatem ubezpieczyć się przed ryzykiem wykonywania zawodu i czy da się zabezpieczyć w 100 procentach? Tu uczestnicy panelu nie mieli wątpliwości. Nie da się zabezpieczyć przed każdym ryzykiem. – Czy jesteśmy w stanie stworzyć budowlę odporną na wszystko? Wydaje się, że przy obecnej technice  teoretycznie tak. Ale koszt takiej budowy byłby gigantyczny – mówił Piotr Pisarewicz, prezes Zarządu fundacji Banking & Insurance Solutions i wyjaśnia, że usługa ubezpieczeniowa niejako uzupełnia te niedoskonałości, a ubezpieczenia pokrywają „nieodporność” i skutki zdarzeń losowych. Czy zatem jest możliwe 100 procentowe pokrycie ryzyk biegłych rewidentów? – Analogicznie. Wydaje się, że gdyby pozbierać najważniejsze ryzyka w pracy audytorów byłoby to w teorii możliwe. Ale koszt polisy byłby zbyt wysoki a szansa wypłaty zbyt niska – dodał.

Paradoks ubezpieczeń

Uczestnicy panelu musieli odpowiedzieć także na podchwytliwe pytanie, czy preferują sytuację, gdy posiadając polisę ubezpieczeniową otrzymują odszkodowanie, czy też wolą, gdy nie następuje wypłata ze strony ubezpieczyciela? Wielu uczestników nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Wątpliwości mogą wynikać z istnienia tzw. paradoksu ubezpieczeń. – Polega on na tym, że płacąc składki i wydając duże sumy na ubezpieczenia otrzymujemy pewną specyficzną usługę – obietnicę wypłaty świadczenia. Ta obietnica jednak zostaje spełniona tylko pod warunkiem – tym warunkiem jest zaistnienie nieszczęścia. Czy zatem cieszymy się, że to zdarzenie warunkujące nastąpi? Nie. Tym samym jest to chyba jedyna usługa na rynku, przy której wydając duże sumy pieniądza cieszymy się, gdy jest ona niezrealizowana – mówił Piotr Pisarewicz.

Panel prowadzili wspólnie Ewa Sowińska i Maciej Ostrowski

Panel prowadzili wspólnie Ewa Sowińska i Maciej Ostrowski