Różnorodność i rozwój: tego oczekują kandydaci na biegłych rewidentów

Różnorodność i rozwój: tego oczekują kandydaci na biegłych rewidentów

Podczas panelu “Model biznesowy firmy audytorskiej” swój premierowy pokaz miał krótki film, w którym kandydaci do zawodu biegłego rewidenta opowiadają, dlaczego wybrali tę profesję, jaka jest ich wymarzona firma audytorska i czego oczekują od swoich mentorów.

We wszystkich wypowiedziach powtarzał się wątek różnorodności i braku rutyny jako tych czynników, które przyciągnęły młodych ludzi do audytu. Możliwość stałej nauki i doskonalenia swoich umiejętności, poznawanie różnych branż, modeli zarządzania, kontakt z nowymi technologiami – to ważne dla nich cechy firmy audytorskiej. Atrakcyjne jest też dla nich autentyczne zaangażowanie także młodych pracowników w rozwój firmy.