PETR KRIZ: DOBRE WDROŻENIE UNIJNYCH PRZEPISÓW TO PROBLEM STRATEGICZNY

PETR KRIZ: DOBRE WDROŻENIE UNIJNYCH PRZEPISÓW TO PROBLEM STRATEGICZNY

 

IMG_8630

Pracujemy obecnie wspólnie z naszymi członkami oraz z Komisją Europejską nad tym, by promować powstanie równych we wszystkich państwach szans funkcjonowania firm audytorskich w związku z wdrażaniem nowych regulacji dotyczących rewizji finansowej – powiedział Petr Kriz, prezes Federacji Europejskich Księgowych (FEE).

Występując podczas inauguracji XVII Dorocznej Konferencji Audytingu mówił, że od czasu przegłosowania unijnych regulacji FEE przygotowała już całą serię publikacji, by pomóc organizacjom członkowskim i w ogóle opinii publicznej lepiej zrozumieć istotę wprowadzonych zmian. Petr Kriz poinformował, że FEE zbiera informacje na temat procesu wdrażania tych zmian w państwach członkowskich UE. Ma to, jak mówił, pomagać krajowym regulatorom oraz poszczególnym samorządom obserwować, jak to robią inni. – A taka wymiana informacji ma znaczenie strategiczne dla procesu wdrażania nowych zasad – podkreślał.
Jak powiedział, dotychczas tylko 15 z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej wprowadziło już unijne regulacje do swojego porządku prawnego. Ale wyraził nadzieję, że ten proces będzie w najbliższym czasie realizowany znacznie szybciej.

Wiele uwagi w swoim wystąpieniu prezes FEE poświęcił problemowi spójności we wdrażaniu nowych zasad. Jego zdaniem, jeśli dojdzie do zróżnicowania w ramach UE regulacji dotyczących rewizji finansowej, to utrudni to prowadzenie biznesu w Europie, szczególnie firmom działającym w skali ponadkrajowej. – Ala naszego zawodu taki brak spójności oznaczać będzie dodatkowe koszty administracyjne i obciążenia. A potrzeba tej reformy związana była z zamiarem podniesienia jakości rewizji finansowej i odbudowy zaufania ze strony inwestorów, by w ten sposób przyczyniać się do wzrostu inwestycji i rozwoju gospodarczego. Pod tym względem ten cel, którym było wzmocnienie niezależności i sceptycyzmu audytorów, może przyczyniać się do stworzenia bardziej dynamicznego rynku audytu w Unii Europejskiej – mówił Petr Kriz. Wyraził jednak wątpliwość, czy uda się to osiągnąć. Jak mówił, FEE uważa, że aby osiągnąć te cele należałoby stosować bardziej wyważone podejście. – Aby promować jakość audytu, należy podjąć rzeczywiste kroki, które zachęcą ludzi o wysokich umiejętnościach do przychodzenia do tego zawodu. Bo wtedy będziemy lepiej spełniać oczekiwania naszych klientów. Nie można mieć dobrej rewizji finansowej bez dobrych rewidentów. Dlatego ważne jest, aby poza reformą audytu rozwijać także i umacniać kompetencje i umiejętności biegłych rewidentów – mówił Petr Kriz.