Nowa ustawa, nowa nazwa, nowe logo samorządu

Nowa ustawa, nowa nazwa, nowe logo samorządu

Wydarzenia, jakie zaszły w środowisku biegłych rewidentów i w ich otoczeniu w minionym roku były tematem dyskusji środowiskowej zorganizowanej w pierwszym dniu Dorocznej Konferencji Audytingu. Rozmawiano o zmianach w prawie, o kolejnych etapach wdrażania MSB, o rozwoju edukacji zawodowej.

Dyskusje takie stały się już tradycją tych konferencji. W tym roku tematem, który wywoływał najwięcej emocji, było wejście w życie nowej ustawy o biegłych rewidentach. Jak mówił podczas dyskusji prezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów Krzysztof Burnos, mimo że ma ta ustawa dość restrykcyjny charakter, to stwarza ona też wiele szans dla biegłych rewidentów. – Te szanse związane są przede wszystkim z bezpiecznikiem, jakim jest skalowalność. Ustawodawca wymaga, żeby organizacja firm audytorskich spełniała wymogi ustawy, ale te wymogi mają być dostosowane do wielkości zleceń, jakie obsługuje. To jest dla nas szansa, że nie zostanie ten system przeregulowany – stwierdził.

Drugą sprawą, na którą prezes PIBR zwrócił uwagę, jest zmiana dotycząca kontroli wykonywanych przez samorządowy organ, jakim jest Krajowa Komisja Nadzoru. Dzięki niej nie ma już wymogu powoływania dwuosobowych zespołów kontrolnych. – To też jest szansa, którą możemy wykorzystać, żeby zmniejszyć obciążenia dla firm audytorskich, które są kontrolowane – mówił prezes. Wymienił też inne zmiany w ustawie, które zainspirowały uczestników dyskusji do wielu pytań i wymiany poglądów o tych sprawach.

Krzysztof Burnos przypomniał uczestnikom spotkania, że nowa ustawa zmieniła nazwę samorządu na – Polską Izbę Biegłych Rewidentów. Jak dodał, kierownictwo samorządu postanowiło wykorzystać ten moment do zmiany wizualizacji. – Podjęliśmy taką decyzję, ponieważ chcemy być organizacją nowoczesną, słuchaną i słyszaną, dobrze odbieraną, ale też opiniotwórczą. Żeby tak się stało musimy mieć wizerunek nowoczesnej organizacji – mówił. I dodał, że w związku z tym zmienione zostało logo samorządu. Jak mówił, zaprojektowany przez profesjonalną firmę logotyp to nie tylko kwestia znaku, ale także pewnego systemu identyfikacji. – Litera R jest w nim czerwona, ponieważ to jest fragment lupy, która kojarzy się z pewną dociekliwością, rzetelnością, audytem, analizą, co jest immanentną cechą naszego zawodu. Połączenie lupy z literą R i zastosowanie odpowiedniej czcionki powoduje, że mamy logo dobrze symbolizujące charakter naszej profesji – mówił. Jak podkreślał, to nowe logo jest już szeroko stosowane w promocji samorządu.

Przedmiotem dyskusji były także zmiany w metodach komunikacji wewnątrz samorządu. W tym kontekście odnoszono się do stworzonej niedawno nowej strony internetowej PIBR. – To jest bardzo ważne zarówno dla budowania relacji wewnętrznych jak dla zwykłego przekazu informacji w ramach samorządu, ale także dla komunikacji z otoczeniem – mówił prezes. Jak podkreślał, stworzone mechanizmy dają duże możliwości zarówno w sferze przekazu wizerunkowego jak i w zakresie praktycznej komunikacji związanej ze sprawami organizacyjnymi czy szkoleniami. W tym kontekście uczestnikom spotkania przedstawiona została informacja, że od kilku tygodni PIBR jest obecny w mediach społecznościowych. – To jest ważny przekaz dla świata zewnętrznego, w tym także dla naszych klientów. Bo musimy mówić nie tylko o swoich sprawach do siebie, ale także o sprawach otoczenia, o sprawach gospodarczych, które interesują naszych klientów – przedsiębiorców. Chcielibyśmy, by oni trafiali na naszą stronę internetową, albo znajdowali w mediach społecznościowych pochodzące od nas ważne dla nich informacje. Dzięki tym mediom szybciej docieramy do zainteresowanych z takim przekazem – mówił Krzysztof Burnos. I zachęcał biegłych rewidentów do aktywności w tej formie komunikacji.

Barbara Misterska-Dragan, wiceprezes PIBR mówiła natomiast o działaniach samorządu wspierających biegłych rewidentów w przejściu do stosowania sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Badania. Jak podkreślała, ciągle cały samorząd jest bardzo w to zaangażowany. Mówiła m.in. o wydanym jakiś czas temu przewodniku, dzięki któremu biegli rewidenci mogą zapoznać się z praktycznymi zasadami stosowania MSB. I zapowiedziała, że przygotowany zostanie taki przewodnik w wersji elektronicznej. Jak mówiła, zgłaszane były wielokrotnie postulaty, by takie narzędzie powstało jak najszybciej. Poinformowała, że prace nad tym już się toczą.
Jak mówiła, w PIBR uruchomiono także system indywidualnych konsultacji na ten temat. – W tym roku udzieliliśmy już 220 takich konsultacji – powiedziała Barbara Misterska-Dragan.

Wiceprezes PIBR Ewa Sowińska mówiła natomiast o realizowanych przez PIBR  nowych przedsięwzięciach w zakresie edukacji biegłych rewidentów. Jak przypomniała, PIBR od trzech lat już wydaje przewodniki zawierające zarówno zasady jak i tematy samorządowych szkoleń. Podkreślała, że nowoczesny system edukacyjny jest biegłym rewidentom bardzo potrzebny, szczególnie w kontekście zmian wprowadzonych najpierw przez unijną dyrektywę, a potem przez krajową ustawę, ale także w kontekście wyzwań wynikających z przemian gospodarczych i technologicznych. – Podjęliśmy się ogromnego wyzwania bo zaproponowaliśmy 28 tematów w ramach szkoleń obligatoryjnych. Zaproponowaliśmy też dużą różnorodność tych szkoleń, w tym tematy, które muszą się odbywać w formie warsztatów – mówiła. I podkreślała, że są to tematy ważne dla biegłych rewidentów, a więc przede wszystkim Międzynarodowe Standardy Badania w praktyce. Czyli oferta dla tych, którzy już znają te standardy, a teraz chcą je dobrze stosować w praktyce. Przekonywała też, że organizatorzy tych szkoleń starają się zapewnić interesujących i różnorodnych wykładowców. – No i do tego dobre i różnorodne materiały – mówiła.
Zdaniem Ewy Sowińskiej nadszedł czas, w którym liczy się jakość. – A więc my musimy w naszej działalności edukacyjnej też zapewnić najwyższą jej jakość – przekonywała.