MF: ZA TYDZIEŃ RZĄD ZACZNIE PRACE NAD USTAWĄ

MF: ZA TYDZIEŃ RZĄD ZACZNIE PRACE NAD USTAWĄ

IMG_8586

 

Prace legislacyjne związane z wdrożeniem przepisów reformy unijnej do krajowego porządku prawnego są w toku. Projekt nowej ustawy o biegłych rewidentach został skierowany do prac w Komitecie Stałym Rady Ministrów, który ma nim zająć się w poniedziałek 24 października br. – poinformował Wiesław Janczyk, wiceminister finansów, przewodniczący Komisji Nadzoru Audytowego. Wyraził też nadzieję, że projektem tym wkrótce zajmie się też rząd, a potem trafi on do Sejmu, bo założenie jest takie, że nowa regulacja wejdzie w życie od 1 stycznia 2017 roku.

Informacje takie wiceminister Janczyk przekazał w liście do uczestników XVII Dorocznej Konferencji Audytingu. Pismo odczytała, ponieważ minister nie mógł osobiście przybyć ze względu na inne ważne obowiązki, Joanna Dadacz, dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w MF. Jak podkreślił wiceminister, w projekcie uwzględnione zostały zasadnicze uwagi zgłoszone podczas konsultacji przez samorząd biegłych rewidentów.

Zdaniem Wiesława Janczyka, wraz z wejściem w życie nowych regulacji przed organem nadzoru publicznego jak i samorządem zawodowym zostaną postawione nowe zadania związane z wdrażaniem rozwiązań systemowych w obszarze zapewnienia skutecznego sprawowania kontroli i nadzoru nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta i firm audytorskich. – Reforma unijna wprowadza bowiem wzmocnienie organu nadzoru publicznego poprzez m.in. bezpośrednią realizację kontroli, dochodzeń i nakładania kar w przypadku badań ustawowych jednostek zainteresowania publicznego, zwiększenie jego uprawnień nadzorczych i dochodzeniowych. Od wyniku współpracy między Komisją Nadzoru Audytowego a organami samorządu zawodowego będzie zatem zależeć przyszły kształt i skuteczność funkcjonowania polskiego systemu zapewnienia jakości świadczonych usług – stwierdził minister Janczyk.

Według niego rewizja finansowa to bardzo wrażliwy i wymagający sektor usług, który oczekuje od jego przedstawicieli wysokich kwalifikacji i kompetencji, odpowiadających potrzebom i sygnałom płynącym z nieustannie zmieniającego się otoczenia gospodarczego. W swoim liście do uczestników DKA wiceminister Wiesław Janczyk pochwalił wybór tematu tegorocznej konferencji. Bo jest to, jego zdaniem, próba szukania odpowiedzi na pytania związane z nowymi wyzwaniami wynikającymi z wejścia w życie z dniem 17 czerwca tego roku przepisów unijnych dotyczących rewizji finansowej. Jak stwierdził, wprowadzają one w państwach członkowskich Unii Europejskiej znaczące zmiany w podejściu do świadczenia usług rewizji finansowej, w tym szczególnie badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego oraz modelu nadzoru publicznego nad firmami audytorskimi i biegłymi rewidentami wykonującymi te usługi.