KRZYSZTOF BURNOS NA OTWARCIU XVII DKA: RYZYKO CORAZ WAŻNIEJSZYM CZYNNIKIEM AUDYTU

KRZYSZTOF BURNOS NA OTWARCIU XVII DKA: RYZYKO CORAZ WAŻNIEJSZYM CZYNNIKIEM AUDYTU

IMG_8556

Kształt standardów i zakres regulacji, a także zachowania rynku uwarunkowane są szeroko rozumianymi czynnikami ryzyka – tak Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów uzasadniał wybór tematu przewodniego XVII Dorocznej Konferencji Audytingu: Standardy, regulacje, rynek – czy czeka nas nowa praktyka rewizji finansowej.
Jak podkreślał szef samorządu w wystąpieniu otwierającym konferencję, koncepcja zarządzania przez ryzyko przeniosła się ze sfery biznesowej do sfery regulacyjnej. – Ustawodawca rozwija systemy kontroli podatników oparte na identyfikacji ryzyka oszustw, ryzyka nadużyć podatkowych. To właśnie brak granic w przepływie informacji umożliwił wykrycie afer podatkowych, takich jak Bahama Leaks, czy Panama Papers – mówił. I przypomniał, że już dziś ustawodawca wymaga informowania o ryzykach na poziomie sprawozdawczości finansowej i niefinansowej, w tym ryzyk związanych z kontynuacją działalności, przestrzeganiem praw człowieka, kwestiami środowiskowymi, przeciwdziałaniem korupcji i generalnie przestrzeganiem prawa. Zdaniem prezesa KRRP rosną wymagania wobec sprawozdań z badań, czyli dokumentów przygotowywanych przez biegłych rewidentów. – Biegły rewident ma również przedstawiać kluczowe obszary ryzyka. Co więcej, koncepcja nadzoru nad jakością audytu także oparta jest na analizie ryzyka, uwzględniającej specyfikę sektorów czy transakcji, które mogą wymagać szczególnej uwagi z perspektywy stabilności systemowej – mówił Krzysztof Burnos.

Jego zdaniem, nowe regulacje dotyczące rynku audytorskiego są zróżnicowane właśnie ze względu na ryzyko. – Jednostki zainteresowania publicznego związane są z ryzykami systemowymi i dlatego wymagają silniejszych regulacji, w tym regulacji nadzorczych. Pozostałe jednostki wymagają regulacji mniej silnych. Co więcej, w ramach tych pozostałych mamy dalszą dywersyfikację – inne podejście może być zastosowane do nadzoru nad badaniami ustawowymi, inne nad badaniami dobrowolnymi – mówił prezes. I podkreślał, że skalowalność w tej dziedzinie jest wynikiem podejścia opartego na ryzyku, które jest wszechobecne w nowych regulacjach unijnych i coraz bardziej w krajowych. Krzysztof Burnos zachęcał do aktywnego uczestnictwa w kolejnych panelach DKA, podczas których problem ryzyka w praktyce rewizji finansowej zostanie omówiony bardzo szczegółowo i w odniesieniu do różnych aspektów pracy biegłych rewidentów.