FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  XX DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
  Biegły rewident w świetle zmian. Etyka, regulacja, digitalizacja.


  Proszę wybrać formę w jakiej chcą Państwo uczestniczyć w konferencji


  25-27 listopada 2019, Jachranka

  ***

  Koszt uczestnictwa: 1 150 zł / seniorzy 800 zł / kandydaci na biegłych rewidentów 800 zł / udział tylko II dnia DKA 400 zł*
  (nie uwzględnia zakwaterowania w hotelu)
  * (nie uwzględnia uroczystej kolacji, dodatkowy koszt 250 zł)

  ***

  Imię uczestnika: (wymagane)

  Nazwisko uczestnika: (wymagane)

  Numer biegłego:

  Adres: (wymagane)

  Adres email: (wymagane)

  Telefon: (wymagane)

  udział II dnia DKA - ODZ nr 15 - „Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz firmy audytorskie

  Proszę o wystawienie FV na firmę


  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP firmy:

  (wymagane) Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów dla potrzeb związanych z realizacją wydarzenia. Oświadczam, że swoje dane przekazałem/am dobrowolnie. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo w materiałach promocyjnych.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail korespondencji i materiałów promocyjnych od Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

  Chcę skorzystać z możliwości bezpłatnego transportu na miejsce konferencji spod biura PIBR w Warszawie.