Wojciech Kuśmierowski

Wojciech Kuśmierowski

Dyrektor Zarządzający, Audit Quality Monitoring

Absolwent Kierunku Finanse i Bankowość, Kierunku Zarządzanie i Marketing oraz Ścieżki Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta ACCA, oraz uprawnienia audytora wewnętrznego (Certified Internal Auditor, CIA) organizowanego przez amerykański Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA). Prowadził kursy dla biegłych rewidentów z ramienia Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR) z zakresu dokumentowania badania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania (MSB). Posiada uprawnienia wykładowcy PIBR do prowadzenia szkoleń obligatoryjnych z wielu tematów. Na swoim koncie ma liczne, wykonane na rzecz dla firm audytorskich i biegłych rewidentów, usługi szeroko rozumianego wsparcia i doradztwa, ale też liczne odbyte kursy i szkolenia specjalistyczne z zakresu standardów rachunkowości i rewizji finansowej.

W latach 1998-2014 zdobywał doświadczenia w firmach audytorskich tzw. Wielkiej Czwórki. Specjalizował się w badaniu spółek z sektora finansowego oraz generalnie spółek giełdowych. Na swoim koncie ma operacyjne prowadzenie audytów m.in. dużych grup bankowych, ale także projekty due-dilligence, IPO i doradztwa księgowego oraz wsparcie audytów księgowych w zakresie IT. Jego główną specjalizacją był leasing. Aktywny nie tylko na polu biznesowym, ale także sportowym – jako zaangażowany i skuteczny piłkarz reprezentował na arenie międzynarodowej firmy audytorskie, w których pracował.

W latach 2015-2018 kolejno kontroler PIBR, a następnie kontroler Komisji Nadzoru Audytowego (KNA). Jako kontroler PIBR, prowadził szkolenia dla wizytatorów oraz kontrolerów PIBR. Zdobywał doświadczenie w kontroli dzięki licznym inspekcjom przeprowadzanym z ramienia obu nadzorów, gdzie wykorzystywał swoje bogate doświadczenie audytorskie. Jeden z autorów koncepcji oraz głównych osób, które z ramienia nadzoru publicznego w ramach biura KNA opracowały procedury kontrolne wykorzystywane następne przez ten nadzór. Dodatkowo, z ramienia polskiego nadzoru publicznego był członkiem europejskiej Grupy do spraw inspekcji uczestniczącym w spotkaniach nadzorów z różnych krajów.

Od początków 2019 roku, dyrektor zarządzający utworzonego własnego podmiotu. Zajmuje się wsparciem firm audytorskich w szerokim zakresie, korzysta też ze współpracy z innymi doświadczonymi biegłymi rewidentami. Dla firm audytorskich i biegłych rewidentów wykonuje w szczególności takie usługi jak: przegląd systemów wewnętrznej kontroli jakości pod kątem ich zgodności ze specyfiką działalności danej firmy, spełnienia wymogów ustawy o biegłych rewidentach oraz potencjalnych wymogów kontrolnych; przeprowadzanie w sposób kompleksowy wymaganej corocznie oceny systemu wewnętrznej kontroli jakości z wykorzystaniem najlepszych praktyk w tym zakresie; warsztaty praktyczne dla szerokiego grona biegłych rewidentów firmy audytorskiej na bazie przeglądu przykładowej dokumentacji badania wybranego biegłego rewidenta w celu jej optymalizacji w zakresie zgodności z MSB; szkolenia z zakresu dokumentowania badania w sposób zgodny z MSB, z wykorzystaniem praktycznych przykładów; kontrola jakości badań w jednostkach zainteresowania publicznego oraz pozostałych; czy konsultacje w zakresu rewizji finansowej. Wachlarz jego usług obejmuje także m.in. wsparcie firm audytorskich i biegłych rewidentów w zakresie przygotowania do kontroli zewnętrznych oraz w różnego rodzaju postępowaniach. Szczególnym własnym jego zainteresowaniem jest ocena stosowanych przez firmy audytorskie programów badania oraz zaprojektowania i wdrożenia polityk, procedur i narzędzi, odpowiednio w celu spełnienia wymogów MSB oraz MKSJ 1, oraz udzielanie porad w tym zakresie. Specjalizuje się również w projektowaniu procedur i narzędzi dla potrzeb systemu wewnętrznej kontroli jakości firmy audytorskiej oraz działa jako ekspert w zakresie rewizji finansowej.

Wróć na stronę główną