Przemysław Oczyp

Przemysław Oczyp

Partner Associate ESG Strategy & Reporting

Ekspert w zakresie ESG i kwestii klimatu. Posiada ponad 14 letnie  doświadczenie w zakresie ESG, w szczególności w zakresie raportowania pozafinansowego, budowaniu strategii ESG, badaniu oczekiwań interesariuszy, strategii klimatycznych. Wraz z zespołem kreuje ambitne projekty podwyższające standard raportowania na polskim rynku wśród największych przedsiębiorstw oraz tworzy ambitne strategie ESG dla korporacji.  Realizował liczne projekty doradcze z zakresu ESG, wspierając ponad 200 firm. Jest cenionym na rynku ekspertem w obszarze ESG. Do KMPG dołączył w 2022 roku.

Główne obszary realizowanych projektów: tworzenie misji i strategii ESG oraz zrównoważonego rozwoju; Organizacja i prowadzenie dialogów społecznych z interesariuszami; Opracowywanie analiz szans i ryzyk klimatycznych i analiz scenariuszowych; Wsparcie przy wdrażaniu Taksonomii UE; Opracowywanie polityk i regulacji wewnętrznych m.in. Polityk klimatycznych, różnorodności, antydyskryminacyjnych, antykorupcyjnych,  Kodeksów dobrych praktyk; eksperckich.

Wsparcie edukacyjne i praktyczne firm w zakresie nowych regulacji dot. zrównoważonych finansów i raportowania: CSRD, NFRD, taksonomia UE, SDGs; Edukowanie – prowadzenie szkoleń, wykładów, moderacja spotkań, pisanie artykułów. W ramach pracy w instytucjach odpowiedzialnych za wdrażanie programów Unii Europejskiej i zarządzania funduszami UE, EEA i Funduszy Norweskich zajmował się monitoringiem, ewaluacją i rozliczaniem środków z programów pomocy technicznej dla samorządów, organizacji pozarządowych i biznesu.

Realizował projekty dla klientów m.in. z branż:

  • Energetycznej
  • Finansowej
  • Farmaceutycznej
  • FMCG
  • Budowlanej
  • Wydobywczej
Wróć na stronę główną