Monika Kaczorek

Monika Kaczorek

Zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w kadencji 2019-2023.
Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w latach 2015-2019.

Absolwentka Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła podyplomowe studia na kierunku Marketing i Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej oraz na kierunku Psychologia Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego. Uprawnienia biegłego rewidenta uzyskała w 2001 r.

Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując przez ponad 25 lat w międzynarodowej sieci Mazars jako Partner, wiceprezes zarządu, lider Risk & Quality Management, członek Task Force IFRS oraz międzynarodowych zespołów kontroli jakości. Posiada długoletnie i ugruntowane doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, koordynacji zleceń atestacyjnych i doradczych, nadzorze strategicznych międzynarodowych projektów takich jak fuzje, przejęcia, due diligence, wprowadzanie spółek do publicznego obrotu. Posiada szeroką wiedzę teoretyczną i bogate doświadczenie praktyczne z zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Doradza podmiotom z różnych sektorów gospodarki, głównie spółkom ubezpieczeniowym, instytucjom finansowym i spółkom giełdowym.

Członek Komitetu Redakcyjnego ds. MSSF w latach 2011, 2013 oraz 2016, a także MSRF w roku 2010 przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Dyplomowany Księgowy.

Posiada również doświadczenie członkowstwa w radach nadzorczych i komitetach audytu.

Prelegent na licznych konferencjach i seminariach. Animatorka szkoleń z dziedziny rachunkowości, w tym szkoleń obligatoryjnych. Autorka licznych publikacji z zakresu audytu i zarządzania finansowego.

Wróć na stronę główną