Mikołaj Junosza Szaniawski

Mikołaj Junosza Szaniawski

Dyrektor, Audit Assurance KPMG

Absolwent: SGH w Warszawie, Zarządzanie i Marketing, Master of Business Administration, University of Minnesota, USA i CISA – Certyfikowany Audytor Systemów Informatycznych.

Posiada ponad 20 lat doświadczenia w zakresie badania sprawozdań finansowych, badania systemów informatycznych oraz audytu wewnętrznego w wielu branżach.

Obecnie jest odpowiedzialny za linię usług związaną z usługami atestacyjnymi w obszarze ESG.

Prowadził projekty i był specjalistą merytorycznym w projektach dotyczących audytu środowiska kontroli wewnętrznej w organizacjach usługowych. W KPMG był członkiem zespołu Audytu Finansowego. Następnie dołączył do nowo tworzonego zespołu Internal Audit, Risk and Compliance Services w dziale Doradztwa Gospodarczego, gdzie brał udział w różnorodnych projektach doradczych dotyczących usług w zakresie audytu wewnętrznego oraz badania systemów informatycznych.

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie oceny ryzyka, analizy oraz testowania systemu kontroli wewnętrznych w ramach regulacji  ISAE 3000 i 3402, jak również identyfikowaniu i dokumentowaniu kontroli dla przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego, energetycznego, usługowego, oraz dla sektora publicznego.

Posiada doświadczenie w projektach związanych z oceną raportowania CSR, w tym weryfikacji poprawności raportowanych wskaźników ekonomicznych, społecznych i środowiskowych (zgodnych z GRI Standards).

Specjalizuje się w: Usługach atestacyjnych, ESG, audycie wewnętrznym, analizie i ocenie systemu kontroli wewnętrznej.

Wróć na stronę główną