Linda Biek

Linda Biek

Dyrektor, IESBA

Dr Linda Biek dołączyła do IESBA jako dyrektor w 2023 roku. Jej rola obejmuje między innymi współpracę z Komitetem Nadzoru nad pojawiającymi się zagadnieniami IESBA, Grupą Roboczą ds. technologii oraz Radą Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) w sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Przed objęciem obecnego stanowiska dr Biek pełniła kilka znaczących funkcji. Pełniła funkcję dyrektora ds. dochodzeń i zgodności z przepisami w Radzie ds. Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej w Hongkongu, a wcześniej była dyrektorem ds. zgodności w Instytucie Biegłych Rewidentów w Hongkongu (Hong Kong Institute of Certified Public Accountants). Na tych stanowiskach była odpowiedzialna za nadzorowanie wszystkich dochodzeń i zapewnienie przestrzegania przez zawodowych księgowych standardów rachunkowości, badania i etyki w Hongkongu. Przed przeprowadzeniem się do Hongkongu dr Biek reprezentowała Krajowe Stowarzyszenie Państwowych Rad Rachunkowości (National Association of State Boards of Accountancy) zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Ponadto pełniła funkcję dyrektora wykonawczego Rady Rachunkowości Stanu Tennessee i rozpoczęła swoją karierę jako biegły rewident w KPMG w Kalifornii.

Dr Biek jest certyfikowanym biegłym rewidentem zarówno w Tennessee, jak i Hongkongu. Posiada tytuł doktora administracji biznesowej (DBA) uzyskany na City University of Hong Kong, a także tytuł magistra rachunkowości i licencjata biznesu uzyskane na East Tennessee State University.

 

Wróć na stronę główną