Justyna Torchała

Justyna Torchała

Biegły rewident, specjalista w zakresie prawa podatkowego

Biegły rewident, specjalista w zakresie prawa podatkowego, autorka szeregu specjalistycznych publikacji, były wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, oddziału w Toruniu. Posiada doświadczenie w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, badania sprawozdań finansowych, wykonywania wycen i ekspertyz ekonomiczno-finansowych i innych.

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2002), członek Stowarzyszenia Księgowych w Toruniu i Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Prezes Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów w Toruniu, odznaczona medalem PIBR, Sylwetka została przedstawiona w Encyklopedii Osobistości Rzeczpospolitej Polskiej.

Wróć na stronę główną