Jarosław Dac

Jarosław Dac

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Jarosław Dac jest Partnerem w Dziale Audytu w biurze warszawskim EY.

Biegły Rewident; Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Członek Komisji do opiniowania aktów prawnych, jak również Członek Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów (PIBR).

Posiada również uprawnienia międzynarodowej organizacji Biegłych Księgowych w Londynie – ACCA (Association of Chartered  Certified  Accountants). Jarosław jest Dyrektorem ds. praktyki zawodowej w Polsce, Estonii, Litwie oraz Łotwie i jest odpowiedzialny za całokształt zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem, wewnętrznym systemem kontroli jakości, a także obowiązkami regulacyjnymi w firmy audytorskiej EY w Polsce.

Jarosław posiada ponad 22 lat doświadczenia w przeprowadzaniu badań sprawozdań finansowych i wykonywaniu analiz finansowych i ekonomicznych spółek usługowych, produkcyjnych i handlowych (ze szczególnym uwzględnieniem branży nieruchomości i budowlanej, transportowej, paliwowej i telekomunikacyjnej), w tym badań i przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, a także zgodnie z polską ustawą o rachunkowości. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kwestii związanych ze sprawozdawczością spółek publicznych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Brał udział w wielu projektach związanych z przygotowaniem ofert publicznych, due diligence, projektach związanych z analizą i weryfikacją wydatków finansowanych przez Unię Europejską.

Jarosław Dac posiada tytuł Magistra Ekonomii wydziału Finanse i Bankowość na SGH. Ukończył również Studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej.

Wróć na stronę główną